Delovni dokument za drugo zasedanje XVI. škofovske sinode

V torek, 9 julija 2024, je Generalno tajništvo sinode objavilo Delovni dokument za drugo zasedanje XVI. škofovske sinode, Sinodalnost v življenju Cerkve. Občestvo, udeležba, poslanstvo 2021-2024. Ob Delovnem dokumentu, ki povzema nacionalne in druge prispevke, je tajništvo objavilo spremljevalna in razlagalna besedila.

V logiki sinodalne poti Generalno tajništvo sinode še naprej vabi, naj Delovni dokument skrbno preberemo in se o njem pogovarjamo v krajevnih Cerkvah, ter ga vključimo v molitev. Na ta način bomo vsi prispevali k ustvarjanju čim trdnejšega temelja za razločevanje, ki ga bodo udeleženci sinodalnega zasedanja v prihodnjem mesecu oktobru izvršili v Rimu.

Na povezavah, ki sledijo, je mogoče dostopiti do

1. Odgovorov na vprašanja v zvezi z dokumentom

2. Slovenskega prevoda naslednjih posameznih delov Delovnega dokumenta:

Uvod.

Temelji.

Odnosi.

V nadaljevanju bodo postopno objavljena tudi vsa preostala poglavja Delovnega dokumenta.