Obvestilo o izvajanju inšpekcijskih nadzorov in novih smernicah za verouk ter versko izobraževanje

25.3.2021 Slovenija COVID19, Izobraževanje , Kateheza

Župnike, rektorje svetišč, voditelje domov in druge odgovorne osebe v Cerkvi obveščamo, da Zdravstveni inšpektorat RS opravlja poostrene naključne nadzore pri opravljanju verske (obredne) in izobraževalne dejavnosti – npr. nadzor pri svetih mašah, pogrebnih obredih, izvajanju verouka itd. Zato vse prosimo, da dosledno spoštujejo vsa navodila in veljavne predpise, saj so za kršitelje predpisane globe.

Če bo v župniji uveden inšpekcijski postopek, o tem čim prej obvestite Tajništvo SŠK na e-naslov: [email protected] zaradi vodenja centralne evidence inšpekcijskih nadzorov.

Vernike in duhovnike pozivamo, da spoštujejo omejitve našega verskega življenja, saj so neizogiben napor, da lahko obvarujemo sebe in svoje bližnje pred okužbo.

Slovenska škofovska konferenca je na podlagi smernic, ki jih je prejela od NIJZ 22. marca 2021, sprejela nove Smernice za izvedbo verskega izobraževanja in duhovne vzgoje za izvajanje župnijske kateheze (verouka), duhovne vzgoje ali drugih oblik verskega izobraževanja. Smernice, ki veljajo od ponedeljka, 29. marca 2021, nadomeščajo vse prejšnje dokumente SŠK za izvajanje župnijske kateheze (verouka) ali drugih izobraževalnih oblik v času epidemije COVID-19.

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK