Prizadevanja in molitev Cerkve v Sloveniji za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih

26.3.2021 Slovenija Zaščita otrok
Dr. Sebastijan Valentan - Foto: Družina Dr. Sebastijan Valentan - Foto: Družina

Slovenski škofje so po vzoru drugih Cerkva po svetu razglasili 26. marec 2021 za Dan molitve za žrtve spolnih zlorab. To je še en korak naprej, da se Katoliška cerkev v Sloveniji zaveda problematike, da sočustvuje z žrtvami spolnih zlorab in da jim želimo biti verniki blizu v molitvi, ki zdravi in daje moč. 

Žrtve so med nami, prestale so težko pot najprej v osebnem življenju, nato pa tudi v odnosu do javnosti, ko so morale pred sodiščem ali kakim drugim organom znova odpreti svojo rano. Želimo si, da bi bila Cerkev varen prostor za otroke, mlade in ranljive odrasle, končno za vse ljudi, da bi ji zaupali in jo imeli radi. Naj bo Dan molitve za žrtve spolnih zlorabše eno znamenje več, da si v Cerkvi prizadevamo za ničelno toleranco do spolnih zlorab, da obsojamo storilce, z žrtvami pa sočustvujemo in jim želimo tudi konkretno pomagati na poti ozdravljenja s tem, da se jim omogoči terapevtsko, pastoralno in drugo pomoč. 

Naj spomnimo, da ima žrtev možnost, da v sodnem postopku uveljavlja pravico do povrnitve škode v skladu s cerkveno zakonodajo.Slovenski škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorabz namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč.


Viri in literatura o zaščiti otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih


Med nami obstaja vedno večja ozaveščenost, da so primeri spolnih zlorab, žal, navzoči tudi v Cerkvi. Prav je, da smo v cerkvenih skupnostih bolj pozorni na tovrstno problematiko, ki je absolutno zavržna in vse obsodbe vredna. Do pozitivnih premikov prihaja v kanonskopravnih normah, ki jih posodabljata papež Frančišek in Sveti sedež, pa tudi posamezne škofovske konference, tudi naša. Postopki, v katerih se ugotavlja resnica ob zatrjevani spolni zlorabi s strani predstavnikov Cerkve, so temeljiti, zahtevni, in terjajo svoj čas, kar morda marsikomu ni všeč, ampak preskakovanja ne more biti. Papež Frančišek je zavzel absolutno pravo držo do teh pojavov, o katerih se danes tudi v Cerkvi odkrito govori in morda bo prav molitveni dan za žrtve spolnih zlorab, ki ga v Sloveniji letos prvič zaznamujemo, postal vsakoleten. Na ta način bodo žrtve dobile duhovno podporo vse naše skupnosti, ki ni majhna, in bodo tako okrepljene morda lažje živele življenje, ki je pred njimi.

 

Dr. Sebastijan Valentan
Tajnik Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in
ranljivih odraslih pri SŠK