Smernice za izvedbo verskega izobraževanja in duhovne vzgoje

25.3.2021 Slovenija COVID19, Izobraževanje , Kateheza
Foto: Družina Foto: Družina

Župnijska kateheza (verouk), duhovne vaje, versko izobraževanje

Smernice (PDF)

Slovenska škofovska konferenca je na podlagi smernic, ki jih je prejela od NIJZ dne 22. marca 2021, sprejela Smernice za izvedbo verskega izobraževanja in duhovne vzgoje za izvajanje župnijske kateheze (verouka), duhovne vzgoje ali drugih oblik verskega izobraževanja. Smernice veljajo od ponedeljka, 29. marca 2021, do preklica. S tem dokumentom so preklicana Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21 (z dne 1. septembra 2020) ter določila vsebovana v pojasnilu z dne 19. marca 2021 (Od sobote naprej se lahko darujejo sv. maše v manjših cerkvah v navzočnosti do deset vernikov ter izvaja župnijska kateheza (verouk)).

Pri izvajanju župnijske kateheze ali drugih oblik verskega izobraževanja je potrebno upoštevati vse veljavne vladne odloke, še posebej Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 40/2021) z morebitnimi spremembami.

 

1)    Splošna priporočila za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom

Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila:

 • Ključnega pomena je vzdrževanje priporočene medosebne razdalje, vsaj 1,5 metra.
 • Umivanje rok z milom in vodo; v primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V ta namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60-80 % alkohola.
 • Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju ali uporabimo razkužilo za roke.
 • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni okužbe dihal.
 • V primeru bolezni, ostanemo doma.

Splošna priporočila morajo biti smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu.

2)    Posebna priporočila za izvajanje verouka, verske ali duhovne vzgoje in izobraževanja

Udeležencem (veroučencem) in izvajalcem (katehetom, katehistom in katehistinjam ter voditeljem izobraževanja) se svetuje, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

 • Biti morajo zdravi, brez katerega izmed navedenih simptomov in znakov: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba voha in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • Ne udeležujejo se, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali druge) odrejena karantena.
 • Skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja.
 • Pred vstopom je za udeležence, ki so starejši od 6 let, in izvajalce obvezna uporaba maske ter razkuževanje rok. Nošnja maske je nato potrebna ves čas zadrževanja v zaprtih prostorih. Maska naj pokriva nos in usta. Zamenjati jo je treba po 2-3 urah oz. prej, če se zmoči. Pravilna namestitev in odstranitev obrazne maske je prikazana na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask.
 • V stavbo je treba vstopati posamično na razdalji najmanj 1,5 m in si ob tem razkužiti roke.
 • V prostore naj vstopajo in se tam srečujejo le zdrave osebe.
 • Ves čas naj se med udeleženci vzdržuje razdaljo najmanj 1,5 m, sedeži naj bodo na razdalji vsaj 1,5 metra v vse smeri.
 • Vse površine naj bodo predhodno razkužene. Sicer svetujemo čiščenje prostorov vsaj 1 x dnevno po navodilih NIJZ: Več: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
 • Sanitarije naj bodo redno čiščene in razkužene ter prezračevane, na voljo morajo biti papirnate brisače, milo in razkužilo, tudi ob obisku sanitarij je obvezna uporaba maske, https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf)
 • V prostorih naj se zagotavlja stalno zračenje z odprtimi okni ali mehansko. Več: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 in https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf
 • Vsak udeleženec naj ima svoje gradivo in pisala.
 • Udeleženci naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.
 • Pogostitve s hrano ali pijačo niso dovoljene.
 • Ob odhodu si vsi udeleženci razkužijo roke.

3)    Izvajalci verske izobraževalne dejavnosti

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki jo izvajajo, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo, če le to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. 

Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če predložijo: 

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur v primeru občasne izvedbe verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja s strani te osebe, ali

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, ali

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali 

4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. 

4)    Inšpekcijski nadzori

Zdravstveni inšpektorat RS je obvestil SŠK, da bo opravljal poostrene naključne nadzore pri opravljanju verske (obredne) in izobraževalne dejavnosti – npr. nadzor pri svetih mašah, pogrebnih obredih, izvajanju verouka itd. Zato duhovnike in katehiste ter katehistinje prosimo, da dosledno spoštujejo vsa navodila in veljavne predpise, saj so za kršitelje predpisane globe.

Če bo v župniji uveden inšpekcijski postopek, o tem čim prej obvestite Tajništvo SŠK na e-naslov: [email protected] zaradi vodenja centralne evidence inšpekcijskih nadzorov.

Kjer ni možno upoštevati vseh naštetih določil, se kateheza (verouk) ter druge oblike verskega izobraževanja še vedno izvajajo samo na daljavo.

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK