11. generalna skupščina sinode: predstavitvi poročila sledila prosta razprava

14.10.2014 Katoliška Cerkev Škofovska sinoda, Družina

 

Včeraj dopoldne je na enajsti generalni skupščini bilo predstavljeno poročilo po razpravah ali Relatio post disceptationem. Sledila je uro in pol trajajoča prosta razprava sinodalnih očetov. K besedi se je prijavilo 41 udeležencev sinode.

Poročilo Relatio post disceptationem je bilo ovrednoteno pozitivno, saj je dobro povzelo govore v sinodalni dvorani prejšnji teden. Kot je bilo rečeno, je v dokumentu vidna ljubezen Cerkve do družin, ki so zveste Kristusu, in tudi njena zmožnost biti blizu človeku v vsakem trenutku njegovega življenja, razumeti trpljenje mnogih oseb. Pogled sinode mora biti pogled pastirja, ki da življenje za svoje ovce in jih ne obsoja.

Nekateri govorniki so predlagali večji poudarek na vprašanju ženske, njeni zaščiti in njeni pomembnosti za posredovanje življenja in vere. Prav tako bi se lahko vključilo kakšen razmislek o vlogi starih staršev v družini. Predlagalo se je tudi izdelava bolj konkretnega poudarka na družini kot »domači Cerkvi« in na župniji kot »družini družin« ter še na sveti družini, ki je življenjski vzor družin.

Pomembno je tudi poglobiti in osvetliti temo »zastonjskosti«, ki lahko postane vir različnih zmešnjav. Kar se tiče pristopanja k zakramentov za ločene in ponovno poročene, je bilo rečeno, da je težko pristati na izjeme, ne da bi dejansko postale splošno pravilo. Izpostavljeno je bilo, da besede »greh« v Relatio skorajda ni, pri čemer nas to spominja na preroški ton Jezusovih besed, da ne bi podlegli prilagajanju miselnosti sedanjemu svetu.

Glede homoseksualcev je bila izpostavljena potreba po sprejemanju, ampak z ustrezno previdnostjo, da se ne bi dajalo vtisa o pozitivnem vrednotenju te drže s strani Cerkve. Enaka pozornost je potrebna tudi do neporočenih parov, ki živijo skupaj.

Kar se tiče poenostavitve postopkov za ugotavljanje ničnosti zakona, je bil izražen določen pomislek glede predlagane možnosti, da bi bila podeljena večja pooblastila škofu in s tem naloženih še več odgovornosti. Predlagal se je obširnejši in bolj poglobljen premislek o primerih poligamije, predvsem za osebe, ki se spreobrnejo in želijo pristopiti k zakramentom, ter tudi o razširjenosti pornografije, predvsem spletne, kar je resna nevarnost za družine. Ob koncu razprav je beseda tekla o odprtosti parov za življenje, pri čemer je bil podan predlog o večjem premisleku glede splava in nadomestnega materinstva.

 

Besedilo je delno povzeto s strani Radia Vatikan.