CCEE

 

Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) vključuje štiriintrideset evropskih škofovskih konferenc, ki jih zastopajo njihovi predsedniki. Člani Sveta so tudi nadškofje iz Luksemburga, Kneževine Monako, Cipra ter škof iz Kišinjeva v Moldaviji in eparh škofije Mukačevo iz Ukrajine. Status rednih gostov imata predsednik Kazahstanske škofovske konference in jeruzalemski latinski patriarh. Od 26. septembra 2021 je predsednik Sveta msgr. Gintaras Linas Grušasa, nadškof v Vilni in predsednik Litovske škofovske konference, podpredsednika sta luksemburški nadškof in predsednik COMECE kardinal Jean-Claude Hollerich ter predsednik Škofovske konference svetih Cirila in Metoda msgr. Laszlo Nemet. Generalni tajnik Sveta je od 14. septembra 2018 dr. Martin Michalíček, sedež tajništva pa je v St. Gallnu v Švici.

Svet je v obdobju 2006-2016 vodil predsednik kard. Erdő Péter, nadškof Esztergoma-Budimpešte in madžarski primas, med letoma 2016 in 2021 pa je bil predsednik Sveta nadškof iz Genove v Italiji kardinal Angelo Bagnasco, podpredsednika pa sta bila predsednik Škofovske konference Anglije in nadškof Westminstra kard. Vincent Nichols ter predsednik Poljske škofovske konference in nadškof mesta Poznań msgr. Stanisław Gądecki.

Slovenijo od 14. marca 2022 zastopa predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

 

Na fotografiji: nadškof Gintaras Linas Grušas (na sredini), kardinal Jean-Claude Hollerich (levo) in škof Laszlo Nemet (desno) – Foto: CCEE.

 

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.


Skupni informacijski portal evropskih škofovskih konferenc


Začetek Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in vloga nadškofa Alojzija Šuštarja

Ob koncu drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965) je škof v Churu Johannes Vonderach imenoval Alojzija Šuštarja za škofovega vikarja. Alojzij Šuštar je bistveno oblikoval in zaznamoval delo v škofiji Chur. Bil je vodilna sila pri švicarski sinodi leta 1972.

Na simpoziju evropskih škofov leta 1969 je dozorela misel o ustanovitvi Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE), kar se je dejansko tudi zgodilo na zasedanju 23. in 24. marca 1971 med škofovsko sinodo v Rimu. Alojzij Šuštar je kot prvi tajnik CCEE vzel v svoje roke organizacijo in izpeljavo zasedanj, kakor tudi obveščanje med škofovskimi konferencami. Maja 1973 je v Ženevi pripravil prvo zasedanje tajnikov škofovskih konferenc, kar se od takrat naprej nadaljuje vsako leto. V prizadevanju za medsebojno informiranje in sodelovanje je generalni tajnik Šuštar poleg »okrožnic« začel izdajati tudi glasilo Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europae.

Izrednega pomena je bila vzpostavitev stikov med CCEE in Konferenco evropskih Cerkva (KEK). Od prvega zasedanja (januarja 1976) je bilo devet evropskih srečanj. Alojzij Šuštar je pripravljal in izpeljal tri simpozije evropskih škofov; na njihovi osnovi sloni organizacija nadaljnjih simpozijev v Rimu. Pomemben je tudi Šuštarjev prispevek k ustanovitvi Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) v Bruslju.

Alojzij Šuštar je bil tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc od leta 1969 do 1977, ko se je vrnil v Slovenijo. Kot ljubljanski nadškof metropolit je pri CCEE zastopal Jugoslovansko škofovsko konferenco (JŠK), pri čemer je bil med letoma 1983 in 1993 tudi podpredsednik omenjenega Sveta.

Besedilo je ob izidu jubilejnega zbornika ob 75-letnici nadškofa Alojzija Šuštarja z naslovom Božjo voljo spolnjevati pripravil churski škof Ivo Fürer (ur. A. Štrukelj).