Vojaški vikariat

Leto ustanovitve: 2000
Zavetnik: sv. Modest

Zgodovinski opis
Delo pripadnikov Vojaškega vikariata temelji na zgodovinskih izkušnjah in bogati tradiciji, ki je slovenski narod gmotno, narodnostno ter duhovno vzgajala in dvigala. Letnica v simbolu (745) nas povezuje s krstom prvih karantanskih knezov Gorazda in Hotimirja.

Dan Vojaškega vikariata praznujemo 21. septembra, ker je bil na ta dan leta 2000 podpisan prvi sporazum, ki je temelj za redno delo. Delo na področju duhovne oskrbe sega v osamosvojitveno vojno. V sestavo TO je bil vpoklican tudi takratni ljubljanski stolni kaplan msgr. dr. Jože Plut. Štiri projektne skupine so pripravljale pravne in praktične podlage za začetek rednega zagotavljanja duhovne oskrbe v SV. Na podlagi Ustave RS in mednarodno sprejetih splošnih človekovih pravic sta bila podpisana sporazuma med Vlado RS in Slovensko škofovsko konferenco za Katoliško cerkev ter z Evangeličansko cerkvijo. Ta sporazuma urejata gmotno oskrbo in kadre. Tako kot v vojskah zahodnih držav in članicah Nata je bila tudi pri nas sprejeta odločitev, da je treba človeku vojaku ponuditi oporo na vseh področjih njegovega življenja. Uvedba redne duhovne oskrbe je dobila pravno podlago tudi v Zakonu o obrambi, Zakonu o službi v SV in v Pravilih službe. Konkretno delovanje urejata Pravilnik o zagotavljanju duhovne oskrbe in Ukaz o organizaciji Vojaškega vikariata.

Duhovno oskrbo med uniformiranimi državljani v Sloveniji podpira Društvo sv. Modesta, ki sodeluje pri organizaciji dogodkov, kot so srečanje družin, dan Vojaškega vikariata, romanja h koreninam naše kulture in vere itd.

 

Matej Jakopič
vojaški vikar (od l. 2015)

Nekdanji vojaški vikar
msgr. dr. Jože Plut
vojaški vikar (2000 - 2015)

Kratka predstavitev vikariata

Vojaški vikariat redno zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske (SV) ter njihovim družinskim članom in s tem omogoča življenje pripadnikom SV skladno s temeljnimi človekovimi pravicami – pravico do življenje v skladu z vestjo, prepričanjem ali vero in možnostjo izpovedovanja vere v zasebno in javno, individualno ter skupaj z drugimi. V letu 2014 je v sklopu vojaškega vikariata delovalo 11 oseb (6 pastoralnih asistentov in 5 vojaških duhovnikov), v sklopu policijskega pa en duhovnik.

Kontaktni podatki
Vojaški vikariat
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Tel. 01 471 10 49
Faks: 01 471 15 99
Splet: https://www.slovenskavojska.si/ ter www.modest.si

 

Naloge Vojaškega vikariata:
·      zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom SV ne glede na njihovo vero ali svetovni nazor, če to želijo, doma, v času vojaških vaj v Sloveniji in tujini, v mednarodnih operacijah in v poveljstvih zavezništva ter njihovim družinskim članom,
·      zagotavlja možnosti za pogovor, nasvet ali spoved pripadnic in pripadnikov SV,
·      svetuje poveljujočim s področja verskih, religijskih in moralnih vprašanj,
·      skrbi za človekovo dostojanstvo v času življenja, umiranja in po smrti,
·      organizira duhovna, kulturna, verska in družabna srečanja ter romanja pripadnic in pripadnikov SV ter njihovih družinskih članov doma in v tujini,
·      zagotavlja zakramentalno podporo pripadnicam in pripadnikom SV ter njihovim družinskim članom, v kolikor to želijo,
·      sodeluje z lokalnimi verskimi skupnostmi in ustanovami civilne družbe (vključno z veterani in svojci padlih v vojni za Slovenijo) doma in v mednarodnih operacijah in na misijah ter na področju duhovne oskrbe sodeluje tudi v mednarodnem okolju,
·      sodeluje pri drugih projektih s področja skrbi za pripadnice in pripadnike SV in njihove družinske člane.