Osnovni statistični podatki o Cerkvi na Slovenskem

Zavetnik slovenskih dežel: sv. Jožef (goduje 19. marca)

Narodno svetišče: Brezje (bazilika Marije Pomagaj)


Prebivalci v Sloveniji (stanje 1. januarja 2019): 2.088.908

Katoliški verniki po državnem popisu leta 2002: 1.135.626 (57,8 %)

Katoliški verniki po cerkveni statistiki za leto 2018: 1.513.756 (72,74 %)


Župnije: 697 teritorialnih župnij in dve personalni (bolniška župnija v Ljubljani ter univerzitetna v Mariboru)

Cerkve: 2.386

Kapele in znamenja: 515

Skupaj cerkev in znamenj: 2.901 


Škofje: 14

Duhovniki (škofijski in redovni): 1.020

Redovnice: 461

(Stanje podatkov: november 2019)


Celotna zbirka statističnih podatkov je objavljena v dokumentu Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji 2019