Odličje sv. Cirila in Metoda

Člani Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) so 18. junija 1985 sprejeli sklep o cerkvenem odlikovanju za zvesto služenje Cerkvi na Slovenskem. Odlikovanje, sestavljeno iz okrogle bronaste plakete z reliefno podobo sv. Cirila in Metoda in diplome, se podeljuje osebam ali ustanovam, ki so se izkazale s posebnim zvestim služenjem Cerkvi med Slovenci. Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sv. mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če svojci pravočasno obvestijo škofa, v čigar škofiji bo pokop.

Pravilnik o podeljevanju odličja sv. Cirila in Metoda Slovenske škofovske konference


Odličje sv. Cirila in Metoda so prejeli:

 1. Stiška opatija - 1985
 2. dr. Janez Oražem, ravnatelj ljubljanskega bogoslovja in profesor na TEOF - 1985
 3. Papeški slovenski zavod Slovenik - 1985
 4. akademik dr. Anton Trstenjak, profesor na TEOF - 1986
 5. dipl. ing. Jožef Kregar, arhitekt - 1988
 6. g. Jožef Požauko, gradbeni tehnik - 1989
 7. msgr. Lojze Kozar, pisatelj in župnik v Odrancih - 1990
 8. g. Hinko Podkrižnik, restavrator, kipar in pozlatar - 1990
 9. akademik dr. Primož Ramovš, skladatelj - 1991
 10. g. Hubert Patzelt, podpornik stiškega samostana - 1988
 11. dr. Marijan Zadnikar, umetnostni zgodovinar - 1991
 12. dr. Julij Savelli, zborovodja v Buenos Airesu, Argentina - 1992
 13. Mohorjeva družba Celje - 1992
 14. msgr. Franc Bole, urednik mesečnika Ognjišče in direktor Slovenske Karitas - 1994
 15. p. Miha Žužek DJ, družinska pastorala - 1994
 16. g. Vili Rogelj, zborovodja v Belgiji - 1995
 17. g. Andrej Šter, voditelj in koordinator Vlade RS za organizacijo obiska papeža Janeza Pavla II. leta 1996 - 1996
 18. g. Janez Zagorc, graditelj Slovenskega verskega središča v Adelajdi - 1998
 19. ga. Chiara Lubich, ustanoviteljica Marijinega dela - 1999
 20. msgr. Jože Trošt, skladatelj, zborovodja in vzgojitelj, ravnatelj Orglarske šole ter profesor na TEOF - 2000
 21. g. Anton Jenko, orglarski mojster - 2001
 22. g. Marijan Rebernik, knjižničar na Papeški univerzi Gregoriana - 2001
 23. g. Jože Kopeinig, voditelj Doma duhovnih vaj (Katoliški dom prosvete) v Tinjah in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu - 2001
 24. Frančiškovi bratje (frančiškani) v Avstraliji - 2001
 25. don Pierino Gelmini, ustanovitelj skupnosti Srečanje - 2001
 26. g. Stane Jarm, akademski kipar - 2001
 27. msgr. Maksimilijan Jezernik, prvi rektor Papeškega slovenskega zavoda Slovenik - 2001
 28. Družba sv. Uršule (uršulinke), vzgojno-izobraževalno in katehetsko-pastoralno poslanstvo - 2002
 29. Katoliški tednik Družina - 2002
 30. s. dr. Mirjam Praprotnik HKL, misijonarka v Albaniji in na Kosovu - 2002
 31. prelat prof. Franc Kralj, Malo semenišče v Vipavi in Škofijska gimnazija v Vipavi - 2002
 32. prof. Jože Mlakar, Škofijska klasična Gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano - 2003
 33. ing. Brane Košir, Škofijska orglarska delavnica Maribor - 2005
 34. p. Vital Vider DJ, ustanovitelj gibanja Najina pot - 2005
 35. dr. Štefan Falež, prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu - 2006
 36. dr. Edi Gobec, Slovensko raziskovalno središče v Ameriki - 2007
 37. prof. Angela Tomanič, organistka in zborovodkinja - 2007
 38. s. Karmen Ocepek OSU, Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov – 2007
 39. Janez Krajnc, organist in skladatelj, november 2007
 40. akademik Jože Maček, november 2007
 41. misijonar Pedro Opeka, december 2008
 42. dr. Rafko Valenčič, urednik Cerkvenih dokumentov, marec 2010
 43. dr. Marjan Smolik, liturgik, bibliotekar, itd., marec 2010
 44. Miha Legan, restavrator in rezbar, marec 2010
 45. Anton Homar, ekonom Zavoda sv. Stanislava, 2010
 46. Dr. Ivan Rebernik, za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti – 2011
 47. Don Boskovim salezijancem za projekt Oratorij - 2011
 48. Alojz Rebula, pisatelj, esejist in prevajalec – 2014
 49. Silvester Čuk, soustanovitelj in urednik revije Ognjišče – 2014
 50. Slovenska katoliška misija v Münchnu ob 70. letnici delovanja – 2015
 51. Zakonca Alfred in Jeni Brežnik, dobrotnika in podpornika slovenske katoliške skupnosti v Avstraliji - 2015
 52. Zakonca Dušan in Saša Lajovic, dobrotnika in podpornika slovenske katoliške skupnosti v Avstraliji - 2015
 53. Slovenska karitas ob 25. obletnici delovanja – 2015
 54. p. dr. Anton Nadrah OCist, nekadnji stiški opat, teolog, kulturni delavec – 2017
 55. prof. dr. Stane Granda, zgodovinar in publicist – 2017
 56. Tomaž Tozon, cerkveni zborovodja – 2017
 57. Mag. Gregor Pavlič, profesor, pedagog in pastoralni delavec - 2017
 58. Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja, redovna skupnost – 2019
 59. Zakonca Dani in Vilma Siter – 2019
 60. Marjeta in Metodij Rigler, ob 20. obletnici Društva prijateljev sv. Jakoba v Sloveniji – 2020
 61. Mirsad Begić, akademski kipar – 2021
 62. Matija Suhadolc, arhitekt – 2021
 63. Janez Zajec, zdravnik – 2022
 64. Družba Marijinih sester čudodelne svetinje – 2022
 65. Lojze Petrle, politik, pisatelj, publicist – 2022
 66. akad. Jože Krašovec – 2022
 67. Jožica Marija Ličen – 2023
 68. Alojzij Čemažar – 2024