Policijski vikariat

Škofje so se na 102. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila 2. oktobra 2017 seznanili s položajem duhovne oskrbe v Slovenski policiji ter za policijskega vikarja so za obdobje od 1. aprila 2018 do 1. avgusta 2023 imenovali Igorja Jereba, ki bo v Slovenski policiji opravljal službo pastoralnega asistenta in koordinatorja duhovne oskrbe.

Koordinator duhovne oskrbe v slovenski policiji pri svojem delu opravlja naslednje naloge:

  • organizacija in izvrševanje verske duhovne oskrbe v Policiji v skladu s 23. členom Zakona o verski svobodi (Ur. l. RS, št. 14/07) ter Pravilnikom o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v Policiji (Ur. l. RS, št. 72/07),
  • zagotavljanje verske duhovne oskrbe družinskim članom policistov,
  • priprava in podeljevanje zakramentov,
  • obhajanje bogoslužja,
  • vodenje verskih obredov ter
  • sodelovanje z vikarjem Vojaškega in Zaporniškega vikariata.

Med najpomembnejšimi je svetovanje policistom in drugim zaposlenim v policiji na moralnem, etičnem in verskem področju. Poleg tega so naloge vikarja tudi obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, pomoč žrtvam, svetovanje policistom glede obvladovanja stresa, etike in družinskega življenja, svetovanje pred upokojitvijo, pomoč ob primerih samomorov, skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb, vodenje molitev ob posebnih priložnostih, kot so na primer pogrebi in maše, podelitve priznanj in blagoslavljanje zgradb ...

Policistom drugih veroizpovedi pa koordinator verske oskrbe omogoči, da lahko dobijo versko duhovno pomoč od predstavnika njihove verske skupnosti.

Predstavitev vikarja

Igor Jereb se je rodil 18. marca 1976 v Kranju. Mašniško posvečenje je prejel leta 2001, med letoma 2001 in 2003 je služboval kot kaplan v Škofji Loki, med letoma 2003 in 2005 pa kot kaplan na Jesenicah. Leta 2005 je bil imenovan za župnika župnije Žiri, od leta 2017 pa je župnik v župniji Besnica.

Kontakt

Igor Jereb
Koordinator duhovne oskrbe
Služba generalnega direktorja policije
Generalna policijska uprava
Litostrojska 54, (pisarna 5-104), Ljubljana

E-naslov:[email protected], tel.: 01 428 54 08, GSM: 030 650 656