70-letnica vrnitve Marije Pomagaj na Brezje

15.6.2017 ob 19:00 Brezje Marija

V četrtek, 15. junija, na Telovo in na praznik svetega Vida, bomo ob 19. uri praznovali 70-letnico, ko se je milostna podoba Marije Pomagaj po vojni vrnila na Brezje.

Sveto mašo ob jubileju bo v baziliki Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

23.  aprila 1941 je gestapo izgnal frančiškane z Brezij. 28. aprila brat Jozafat Finžgar milostno podobo prenese v Ljubljano, od tu jo prepeljejo in skrijejo v samostan na Trsatu, do 19. maja 1943, ko jo prenesejo v ljubljansko stolnico. Stolnica tako vse do junija 1947 postane drugi romarski kraj za v vojni in po vojni ranjena srca slovenskega naroda. Milostna podoba se 15. junija 1947 vrne nazaj na svoj dom na Brezjah. Škof Vovk je ob tem zapisal: »Zdaj je prišel čas, da se tudi begunka Marija Pomagaj vrne na svoj dom, saj so Brezje poseben kraj slovenske ljubezni do Marije.«

Vrnitev milostne podobe Marije Pomagaj nazaj na Brezje je imela v tistem času velik odmev, zato želimo jubilej slovesno obeležiti. Ob tem smo pripravili zloženko z zapisom škofa Vovka, iz njegovih spominov (Anton Vovk, V spomin in opomin), ki jih je izdala založba Družina.

Več informacij dobite pri dr. Andreji Eržen Firšt, Romarski urad Brezje, Romar d.o.o., Brezje 72