9. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije pod naslovom Pre-živeti v odnosih

13.4.2018 Ljubljana Teologija, Družina, Izobraževanje

Od 13. do 14. aprila 2018 bo na Teološki fakulteti UL v Ljubljani potekal 9. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije pod naslovom Pre-živeti v odnosih.

Osrednji predavanji bosta imeli Armina Čerkić, klinična psihologinja, sistemska in EFT psihoterapevtka ter ustanoviteljica in direktorica združenja za sistemsko prakso in terapijo BIH na temo Terapevtski odnos s travmatiziranimi otroki ter prof. dr. Gordana Buljan Flander, klinična psihologinja in psihoterapevtka ter ustanoviteljica in direktorica poliklinike za zaščito otrok in mladostnikov Zagreb na temo Manipuliranje z otroki v razvezah.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je samostojno strokovno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z namenom:

  • zagotavljanja strokovnosti, kakovosti in etičnosti izvajanja zakonske in družinske terapije,
  • nudenja strokovne podpore in izobraževanja,
  • povezovanja in sodelovanja članov ter druge zainteresirane javnosti pri znanstvenoraziskovalnem delu in izmenjavi dobrih praks,
  • urejanja zakonskih podlag za delo zakonskih in družinskih terapevtov,
  • uveljavitve in razvoja zakonske in družinske terapije kot stroke.

Dodatne informacije dobite na: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ulica bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana ali na e-naslovu: https://zdt.si.