Adventno-božična akcija Nadškofijske karitas Maribor: »Več luči več upanja«

V petek, 16. decembra 2022, je v Mariboru potekala predstavitev adventno-božične akcije Nadškofijske karitas Maribor pod geslom Več luči več upanja. V nadaljevanju objavljamo sporočilo za javnost:

Samo preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor smo v letu 2022 pomagali 1.720 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje, donirane hrane in učne pomoči. V mreži Župnijskih karitas naše nadškofije pa po lanskih podatkih letno pomagamo kar 4.405otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja smo zbrali 15.423,91 €. V preteklih dveh letih so se razmere bistveno spremenile (zaradi šolanja doma so v večini odpadli stroški šolske prehrane, šolskih ter obšolskih dejavnosti) zato smo iz navedenega sklada pomagali 324 otrokom iz 162 družin predvsem v delu, ko se je zaradi trenutnih razmer (nenadna brezposelnost, izostanek dohodka, bolezen, dolgotrajna bolniška, razpad družine, nepredvidljivi odhodki …) pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z delom zbranih sredstev smo omogočili nadaljevanje izvajanja učne pomoči na NŠKM. 

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči predvsem tam, kjer se starši zaradi nenadnih težav (bolezen, razveza, izguba dohodka) soočajo z veliko stisko zagotavljanja podpore otroku pri pridobivanju znanja. Želimo si, da bi zbrali dovolj sredstev in zagotovili navedeno pomoč 500 otrokom

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Maribor vključenih kar 65 otrok.

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabših pogojev v kontekstu pridobivanja znanja. 

Program učne pomoči osnovnošolcem in dijakom NŠKM 

Že dobri tri leta deluje na Nadškofijski karitas Maribor nov program pomoči: Učna pomoč (UP), katere osnovni namen je zagotoviti varen in odprt prostor, kjer bi učenci z učnimi težavami skupaj s starši razvili takšne odnose, ki bi spodbujali in stimulirali otrokovo vedoželjnost in željo po pridobivanju novih znanj ter zagotoviti prostovoljcem možnost udejstvovanja in uresničitve poslanstva pomoči drugemu skozi podajanje in utrjevanje znanja. 

V program učne pomoči NŠKM so vključeni otroci iz družin, ki so prejemnice pomoči NŠKM oz. mreže Župnijskih karitas v Mariboru ter trenutno eno srednjo šolo v Mariboru.

Glavni cilji programa UP je: 1 x tedensko s prostovoljci iz vrst mladih, učiteljev, upokojencev nuditi 1,5 ure do 20 učencem, dijakom z učnimi težavami kakovostno, strukturirano ter individualizirano učno pomoč. 

Tako smo letos zabeležili že 22 osnovnošolcev in srednješolcev. Učno pomoč izvajamo tedensko, v živo. Letos je bilo izvedenih 21 srečanj – učnih pomoči. Za pomoč otrokom in mladostnikom se je skupaj odločilo 24 prostovoljcev. Večina od njih je študentov, mladih zaposlenih. Prostovoljci pa so skupaj opravili 315 ur prostovoljnega dela v programu učne pomoči.


Strah me je… prosim, vas za pomoč.

Fanta si zelo želita obiskovati kakšne dejavnosti ali športne aktivnosti, pa jima žal tega ne morem omogočiti. Stanovanjski stroški so zelo visoki. Skrbi me, kako bomo to zimo poravnali stroške ogrevanja. 

Sem mamica dveh dečkov, mlajši je letos prvič prestopil šolski prag. Sicer sem zaposlena, vendar s skrajšanim delovnim časom, saj nimam nikogar od sorodnikov v bližini, da bi mi pomagal pri varstvu otrok. Njun oče zanju ne skrbi in ima neurejeno življenje. Nekoč so celo nekaj dni spali v avtomobilu, ko bi moral skrbeti zanju. Da bi se izognil plačevanju preživnine, je pustil službo. 

Vse te skrbi načenjajo moje zdravje. 

Sem čisto na tleh. Vi ste moje zadnje upanje. Prosim pomagajte… 

Kako lahko pomagam?

-       Donirate preko TRR (UPN obrazec priložen),

-       Namenite 1% dohodnine (odtrgate obrazec, ga izpolnite, podpišete, zalepite ter oddate v najbližji poštni nabiralnik – poštnina je že plačana),

-       Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5 in darovali boste 5 € za otroke v stiski. 

K solidarnosti vabimo podjetja, da del sredstev za poslovna darila namenijo za otroke in DOBRE LJUDI, da pomislijo ob letošnjih praznikih tudi na otroke, ki večkrat zaspijo v pomanjkanju in velikem strahu. 

Akcija traja od 27.11.2022 do 2.2.2023.


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim 

Že pred Tednom karitas smo podrobno poročali o aktualnih stiskah in pomoči Karitas. Zelo smo veseli lepega odziva dobrih ljudi na prošnjo po pomoči – dobrodelni koncert Klic dobrote. Dejavnosti in pomoči izvajamo s posebno skrbjo. Vsak dan doseže pomoč Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb v stiski (dežurni telefon, razbremenilni, svetovalni razgovori, pomoč v hrani in higienskih potrebščinah, pomoč v okviru socialno varstvenih programov – Zavetišče za brezdomne sv. Martin, Materinski dom Mozirje in Žalec, Ambulante Karitas, Ljudske kuhinje Betlehem, Donirane hrane… Ponovno bi želeli opozoriti na dejstvo, da opažamo med 5 do 10 % novih prošenj družin oz. posameznikov med njimi tudi takšne, ki potrkajo na vrata Karitas po več letih. 

V mreži Karitas smo v tem predprazničnem času razdelili 1.400 miklavževnih in adventnih paketkov med starejše in otroke. Osnovni namen je bil obisk in srečanje, da v tem predprazničnem času ljudje v stiski niso ostali sami. Odzivi so zelo pozitivni in bomo s podobnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. 


Delo Nadškofijske karitas Maribor v naslednjem obdobju

Skrb za redno delovanje humanitarnih in socialnih programov NŠKM:

o   Dežurni telefon (0590 80 350) – vsak delovni dan od 15. do 22. ure, sobota, nedelja ter prazniki med 9. in 12. uro, 

o   Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna: dnevna pomoč v hrani, oblačilih ter s plačilom položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine, svetovalno delo, napotitve, …

o   Humanitarno skladišče NŠKM – sprejem, sortiranje donacij ter predaja materialne pomoči,

o   Ljudska kuhinja Betlehem – topel obrok – vsak dan med 12. in 12.30 uro, 

o   Zavetišče za brezdomne – sv. Martin – nastanitev brezdomnih oseb – Božična in novoletna večerja, 

o   Ambulanta Karitas za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja – dežurni telefon

o   Materinski dom Mozirje in Žalec – pomoč materam in otrokom.


Voščilo in zahvala

Navedena pomoč je samo del dejavnosti, ki jo sodelavci in prostovoljci v mreži Karitas nudijo ljudem v resnično težkih socialnih pa tudi psihosocialnih stiskah. Vso to delo ne bi bilo mogoče brez podpore in solidarnosti mnogih skritih dobrih ljudi, ki darujejo po svojih močeh (mnogi so se odločili in namenili donacijo dohodnine prav Karitas in s tem omogočili to pomoč) in sofinancerjev (MOM – Mestna občina Maribor, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MZ – Ministrstvo za zdravje, MKGR – Ministrstvo za kmetijstvo in gospodarski razvoj, FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, EU – Evropska unija – operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim (EU-hrana) …) ter donatorjev. 

Vsem in vsakemu posebej (1.276 prostovoljcem in sodelavcem v mreži Župnijskih karitas in NŠKM, ki so v letu 2021 opravili preko 108.000 ur prostovoljnega dela2.445 darovalcem in podpornikom, župnijam, Župnijskim karitas, Botrom, Zlatim dobrotnikom) se želimo danes zahvaliti za zgled solidarnosti, družbeno odgovornost ter voščimo doživet adventni čas in blagoslovljen Božič ter vse dobro v prihajajočem novem letu. 

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije 18. marca 2023.

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si