Akademija ob 70-letnici umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha

24.5.2012 Ljubljana Teološka fakulteta
Lambert Ehrlich - vir - Wikipedija Lambert Ehrlich - vir - Wikipedija

V avli Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, bo četrtek, 24. maja 2012, ob 11.00 potekala akademija ob 70-letnici umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha (1878–1942).

Program

Zdravljica – poje Zbor bogoslovcev ljubljanskega semenišča

Pozdrav v imenu dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani – prof. dr. Janez Juhant

Prvo besedilo

V prvem besedilu, ki je vzeto iz skupnega dela Lamberta Ehrlicha in Antona Anžiča Slovenska misijonarja Baraga in Knoblehar, 1928, Ljubljana: Unio Cleri, (str. 9), Ehrlich govori o škofu Baragi, ki je v Šmartinu uvajal novosti, kot procesije in podobno, zaradi česar ga je škof Wolf prestavil v Metliko, kjer je prav tako po maši zbiral mladino ter postavil in z ljudmi molil križev pot.

Predstavitev Ehrlichovega življenja in dela – Ana Martinjak

Go tell it on the mountain – poje Zbor bogoslovcev ljubljanskega semenišča

Drugo Ehrlichovo besedilo govori o svetosti Cerkve v sodobnosti, njenem jasnemu nauku in njeni vrednosti za sodobnega človeka. Odlomek je vzet iz Ehrlichovega dela Katoliška Cerkev, kraljestvo božje na zemlji, 1919, Celovec: Družba sv. Mohorja (str. 299)

Lambert Ehrlich ob 70-letnici smrti – slavnostni nagovor prof. Justina Stanovnika

Gospod Stanovnik je glavni urednik in duhovni steber Zaveze, glasila Nove slovenske zaveze.

Tretje besedilo

Ehrlichov narodni program najbolje izraža njegov govor stražarjem poleti leta 1933 na Sv. Višarjah, ko je v takratni Jugoslaviji vladala diktatura: Svete Višarje iz Rudolf Čuješ: Lambert Ehrlich, čuvar naših svetinj, Antigonish (Research Centre for Slovenian Culture) Nova Scotia, Canada 1992, 146/7):

Marijina pesem iz vzhodne liturgije – poje Zbor bogoslovcev ljubljanskega semenišča


Dodatne informacije dobite na sedežu Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/438–58–10, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi www.teof.uni-lj.si.