Akcija 40 dni brez alkohola – besedilo z zgibanke

13.2.2013 Slovenija Akcija, Post

Zgibanka


Starši in vzgojitelji BODIMO ZGLED otrokom in mladostnikom!

Starši in vzgojitelji smo izjemno pomemben zgled za odnos otrok in mladostnikov do alkohola. Vse raziskave pa žal kažejo, da večina otrok v Sloveniji prvič zaužije alkohol ravno v svoji družini. To svo­jo izkušnjo kasneje nadgradijo in okrepijo v krogu sovrstnikov. Starši slovenskih otrok in mladostni­kov imajo izjemno popustljiv odnos do alkohola, saj otroci in mladostniki v raziskavah sporočajo, da več kot dve tretjini staršev ve za njihovo pitje, polovica pa bi pitje alkohola tudi dovoljevala.

Starost otrok ob prvem pitju alkohola se iz gene­racije v generacijo niža, s tem pa se povečuje ško­da pri njihovem telesnem in duševnem razvoju in kar za nekajkrat povečuje tudi verjetnost, da bodo ti otroci v odrasli dobi postali zasvojeni.

Zagotovo je tako stanje odraz naše splošne druž­bene tolerance do prekomernega in škodljivega uži­vanja alkohola.

Nataša Sorko, Žarek upanja


Ali smo zgled?

Vabimo vas, da na spletni strani www.brezalkohola.si preverite, ali ste s svojim ravnanjem in odnosom do alkohola zgled otrokom in mladostnikom.

Izsledki zadnjih raziskav kažejo, da se kar 40 % Slovencev v starosti od 25 do 64 let visoko tvegano opija, 10 % Slovencev pa redno čezmerno pije.

Škodljiva uporaba alkohola v Sloveniji

Po podatkih raziskave HBSC 2010 je v Sloveniji skoraj polovica 15-letnikov alkohol prvič pila že pri 13 letih ali manj, vsaj dvakrat v življenju jih je bilo opitih že 41 odstotkov, tedensko pa alkoholne pijače uživa 26 odstotkov 15-letnikov.

Posledice V letu 2012 je bilo 33 % tistih, ki so pov­zročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, pod vplivom alkohola. Največ tovrstnih nesreč se zgodi v naseljih ob koncu tedna, med poletjem in v prazničnih dnevih.

V Sloveniji je zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov v letih 2007–2010 v povprečju umrlo 830 oseb na leto. Alkohol je tudi eden glavnih dejavnikov tveganja za nasilje v družini, žrtve pa so pogosto tudi otroci.

Vir: Inštitut RS za varovanje zdravja, HBSC 2010 – Health Behaviour in School Aged Children


Vabimo vas, da se nam pridružite v preventivni akciji 40 dni brez alkohola med 13. 2. in 30. 3. 2013. Vsak dan šteje. V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica alkohola.


Odločitev lahko simbolno potrdite na www.brezalkohola.si