Apostolsko pismo papeža Frančiška v obliki motu proprija o kazenskem področju

11.7.2013 Vatikan in vesoljna Cerkev Papež Frančišek
papež Frančišek papež Frančišek

V vatikanskem tiskovnem uradu so v četrtek, 11. julija 2013, predstavili nove zakone in spremembe v kazenskem zakoniku ter kazenskem postopku, in tudi administrativne sankcije za Državo mesto Vatikan in Sveti sedež. Novosti je papež Frančišek odobril z apostolskim pismom v obliki motu proprija. Gre za nadaljevanje dela, ki ga je začel že zaslužni papež Benedikt XVI. leta 2010, povezanega s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. Med drugim sedanje novosti pomenijo razširitev vsebine zakonov v skladu z mednarodnimi konvencijami, kot so štiri Ženevske konvencije glede vojnih zločinov, podpisane leta 1949; Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965; Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, sprejeta leta 1984; in Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, skupaj z njenimi Izbirnimi protokoli, sprejetimi leta 2000.

V tiskovnem uradu Svetega sedeža so posebej opozorili na natančneje opredeljene nove vsebine, ki zadevajo zločine proti mladoletnikom. Uvedene so bile tudi novosti glede zločinov proti človeštvu. Med drugim je bilo odločeno, da se odpravi kazen dosmrtne ječe in se jo nadomesti s kaznijo odvzema prostosti med 30 in 35 let. V sam kazenski postopek so bila vpeljana splošna načela pravičnega procesa z upoštevanjem domnevne nedolžnosti obtoženca. Pomembno področje reforme zadeva ponovno formulacijo določil glede mednarodnega sodnega sodelovanja. Kar zadeva administrativne sankcije, gre za spremembe značaja splošnih določil, ki predvidevajo sankcije, usmerjene k učinkovitosti ter spoštovanju norm, določenih za zaščito javnega interesa. Vse te normativne spremembe skupajse umeščajo na pot v smeri ažuriranja, namenjenega večji sistematičnosti in popolnosti vatikanskega normativnega sistema.

Na začetku apostolskega pisma v obliki motu proprija papeža Frančiška lahko preberemo, da je »v današnjem času skupno dobro vedno bolj ogroženo zaradi mednarodnega in organiziranega kriminala, neprimerne rabe trga in ekonomije ter tudi terorizma«. Kot pojasnjuje papež, je zatorej »nujno, da mednarodna skupnost sprejme primerna pravna orodja, ki omogočajo preprečevanje in nasprotovanje kriminalu, podpirajoč mednarodno sodno sodelovanje na kazenskem področju«. Sveti sedež je vedno potrjeval, da mednarodne konvencije v teh okvirih predstavljajo učinkovita sredstva v boju proti kriminalnim dejavnostim, ki ogrožajo človekovo dostojanstvo, skupno dobro in mir. Da bi poudarili prizadevanje Svetega sedeža pri sodelovanju za dosego teh ciljev, so bile sprejete tudi naštete novosti.

Besedilo je predstavil tudi tajnik Svetega sedeža za odnose z državami msgr. Dominique Mamberti. Pojasnil je, da je Država mesto Vatikan po Lateranskih sporazumih leta 1929 v celoti sprejela pravno, civilno in kazensko ureditev tedanje Kraljevine Italije. Danes sprejeti zakoni do sedaj obstoječi sistem v nekaterih vidikih dopolnjujejo z namenom, da bi zadostili pluralnosti potreb.

Besedilo je povzevo po objavi na spletni strani Radia Vatikan.