Tomaž Mavrič izvoljen za novega vrhovnega predstojnika lazaristov

Tomaž Mavrič CM, Foto - http://famvin.org/en Tomaž Mavrič CM, Foto - http://famvin.org/en

Misijonska družba – lazaristi obhajajo občni zbor, kjer so zbrani delegati vseh provinc, skupaj je 112 članov, ki imajo pravico glasovanja. Tokrat občni zbor prvič poteka v ZDA in sicer v Chicagu. Za generalnega superiorja je bil 5. julija 2016 za dobo šestih let izvoljen gospod Tomaž Mavrič, ki je član Slovenske province in je bil do sedaj vicevizitator viceprovince Sv. Cirila in Metoda v Ukrajini.

Na ta zbor so se lazaristi pripravljali na hišnih zborih in nato na provincialnih zborih. Družba želi poglobiti svojo karizmo, ki je zajeta v geslu ustanovitelja Misijonske družbe sv. Vincencija Pavelskega: »Posnemati Kristusa, oznanjevalca evangelija ubogim«. Želi odgovoriti na izzive nove evangelizacije. Zato se povezuje in sodeluje z različnimi vincencijanskimi vejami, ki jih je na svetu nad 200.

Vsakokratni občni zbor (ki je vsakih šest let) ima še posebno nalogo: voliti novo vodstvo Misijonske družbe z generalnim superiorjem načelu. Tomaž Mavrič CM je z izvolitvijo postal tudi vrhovni predstojnik usmiljenk (Hčera krščanske ljubezni).


Tomaž Mavrič CM

Tomaž Mavrič se je rodil 9. maja 1959 v župniji San Antonio v Buenos Airesu  v izseljenski družini s petimi otroki. Osnovno šolo je obiskoval od 1965. do 1971. v Villa Devoto, gimnazijo pa od 1972. do 1976. v župniji Marije Kraljice v Lanusu. Bogoslovje je študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani med leti 1977 in 1983.

Zakrament mašniškega posvečenja mu je 29. junija 1983 v ljubljanski stolnici podelil nadškof msgr. dr. Alojzij Šuštar. Novo mašo je imel na Suhi pri Škofji Loki 3. julija 1983, od koder izhajajo starši in nato ponovitev v Lanusu 2. oktobra 1983.

V Misijonsko družbo je vstopil 11. decembra 1978 v Beogradu.

Po končanem teološkem študiju je nekaj mesecev deloval med rojaki v Argentini, leta 1984 pa je bil premeščen v Kanado, kjer je kot kaplan največ deloval na slovenski župniji Brezmadežne v Torontu. Posvečal se je misijonski dejavnosti in mladinskemu pevskemu zboru in drugim dejavnostim. Leta 1994 se je vrnil v Slovenijo in je bil nastavljen za kaplana v župniji Sv. Jakob ob Savi. Leto kasneje je odšel v župnijo sv. Jožefa nad Celjem, kjer je pomagal na župniji in se posvečal ljudskim misijonom, duhovnim vajam in drugim dejavnostim.

V tem času se je pripravljal na zunanje misijone. Tedanji ljubljanski nadškof msgr. dr. Franc Rode mu je 28. julija 1997 izročil misijonski križ, 04. avgusta 1997 pa je odpotoval v Rusijo in se naselil v mestu Nižnij Tagil v Sibiriji. V letih 2002 in 2003 je pomagal pri vzgoji v notranjem semenišču (noviciatu), in sicer najprej na Slovaškem, nato pa v Kijevu v Ukrajini. Od leta 2004 je sodeloval v upravi viceprovince, ki ima sedež v glavnem mestu Ukrajine.

17. junija 2009 je bil imenovan za vicevizitatorja viceprovince Sv. Cirila in Metoda, ki zajema področje Ruske federacije in Ukrajine.

5. julija 2016 je bil izvoljen za generalnega superiorja (vrhovnega predstojnika) Misijonske družbe.

 

Besedilo je posredoval gospod Lojze Gajšek CM.