Blagoslovitev prve cerkve sv. Janeza Boska v Sloveniji

15.11.2015 Maribor Redovništvo, Škofija Maribor

Deseti don Boskov naslednik Angel Fernandez Artime je 15. novembra 2015 v Mariboru blagoslovil prvo cerkev sv. Janeza Boska v Sloveniji.

Prostorna cerkev, ki je del širšega arhitekturnega kompleksa Don Boskovega centra Maribor je 15. novembra prvikrat pod svoje okrilje zbrala množico vernih. Kar se je še do pred kratkim zdelo kot skorajda neuresničljive sanje, je danes postalo resničnost. Potem ko je prejšnji vrhovni predstojnik Pascual Chavez v jeseni 2011 blagoslovil začetek gradbenih del DBC Maribor in ko je na jesen leta 2013 salezijanska skupnost v Mariboru lahko zaživela v delu dograjenega centra in tja preselila dejavnosti župnije sv. Janeza Boska in salezijanskega mladinskega centra, se je vodstvo salezijanske inšpektorije v začetku letošnjega leta odločilo, da v okviru DBC salezijanci dogradimo tudi cerkev. Ob sklepu jubileja 200. obletnice rojstva sv. Janeza Boska Maribor in slovenska dežela dobiva prvo cerkev posvečeno svetniku mladih. Kar so bile sanje za 100-letnico don Boskove smrti (1988), se je uresničilo po slabih tridesetih letih.

Na prazniku blagoslovitve so bili poleg sobratov salezijancev, duhovnikov, vernikov laikov iz različnih koncev Slovenije, predstavnikov arhitektov (DANS arhitekti) in izvajalcev del (VG5 in obrtnikov) in že omenjenega vrhovnega predstojnika navzoči tudi posebni gostje: Nadškof Alojzij Cvikl kot voditelj bogoslužja, škof Andrej Glavan, nadškof Stanislav Hočevar, opat Marjan Jezernik, nadškof Franc Kramberger, prokurator Misijonske prokure Beromünster v Švici Toni Rogger. Navzoči so bili tudi  inšpektorji okoliških salezijanskih inšpektorij oz. njihovi zastopniki: Pejo Orkić iz Hrvaške, Flavio Depaula iz Madžarske, Josef Keller iz Avstrije. Prišli so tudi vsi še živeči nekdanji inšpektorji: Rudi Borštnik, Anton Košir, Lojze Dobravec, Alojzij Slavko Snoj. Od predstavnikov civilnih oblasti je bil navzoč Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor in g. Teodor Lorenčič, glavni tajnik Univerze v Mariboru.

Pri bogoslužju je prepeval združeni mladinski pevski zbor, sestavljen iz 16 mladinskih pevskih zborov iz naslednjih krajev/župnij: Brezovica, Cerknica, Kanal, Litija, Ljubljana Kodeljevo, Ljubljana Rakovnik, Ljubljana Rudnik, Pirniče, Polhov Gradec, Preserje, Preska, Šentjošt, Tomišelj, Voglje, Vrhnika, Zagorje ob Savi. Zbor je vodil Jaka Jerina, ki je tudi avtor prav za današnjo slovesnost napisane svoje 5. mladinske maše.

Inšpektor Potočnik je na kratko predstavil nekaj elementov iz nove cerkve.

Cerkev je postavljena ob lipo, ki je na dvorišču; ta lipa ima tudi svoje sporočilo: lastnik parcele, ki so jo salezijanci na tej lokaciji najprej kupili z lipo vred, pravi, da je to lipo zasadil njegov oče po drugi svetovni vojni v zahvalo, da se mu je sin srečno vrnil iz nemškega ujetništva. 

Zunanjost cerkve je oblečena v opečnat plašč, ki ga krasi 7 križev, simbolno sveto število - znamenje, da je tukaj svet kraj, da je tu Božje svetišče, da bomo tukaj verni prejemali svete zakramente.

Svetlobnik nad presbiterijem nam govori, kako neskončno prodira v našo končnost in nas hkrati vabi, da bi tudi mi hrepeneli po neskončnem.

Oltar in ambon poudarjata bistveni prvini svetišča: mizo Božje besede in mizo Božjega kruha.

Tabernakelj je za nas zelo dragocen, in sicer zaradi posebne relikvije, ki je njegov sestavni del: v desni del 'odprtega' tabernaklja v obliki triptiha so vdelana originalna prva vratca tabernaklja iz bazilike Marije Pomočnice v Turinu iz l. 1865, ki jo je zgradil sv. Janez Bosko. To dokazuje originalni zapis in pečat na vratcih. Ko so v 20-ih letih 20. stoletja obnavljali to baziliko, so vratca tabernaklja podarili slovenskim salezijancem, ki so prav tedaj dokončevali gradnjo cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku. Vratca so dolga leta ostala na Rakovniku v raznih skladiščih, da bi končno dobila v Mariboru primerno mesto - tudi v znamenje povezanosti z osrednjo don Boskovo ustanovo v Turinu.

Prezbiterij krasijo kipi: Vstali Kristus, Don Bosko z Dominikom Savijem in angel s harfo - so dar salezijancev iz Švice, ki so tudi sicer pomagali pri gradnji cerkve. Dragocen pa je tudi starinski Marijin kip, dar salezijanske skupnosti iz Veržeja.

Tudi glinene svetilke, kar sto jih je nad nami, prihajajo iz salezijanske ustanove v Veržeju, in sicer so ročno delo lončarske delavnice v Centru DUO; dobro je vedeti, da je vsak kos svetilke šel kar nekajkrat skozi pridne roke oblikovalcev gline.«

Vrhovni predstojnik Angel Fernandez je v svojem nagovoru poudaril, kako naj si prizadevamo graditi živo svetišče v srcu, kako naj bo nova cerkev sv. Janeza Boska kraj molitve, iskanja Boga in medsebojnega srečevanja, še zlasti za mlade; naj bo znamenje upanja za mesto Maribor, tamkajšnjo delno Cerkev in vso Cerkev v Sloveniji.

 

Besedilo je s spletne strani donbosko.si.