Bodimo odgovorni za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih!

Izjava Komisije Pravičnost in mir

V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci smo prepričani, da je cepljenje eden od najbolj učinkovitih ukrepov za omejitev in izkoreninjenje pandemije Covid-19. Zato podpiramo prizadevanja vseh strokovnih služb, vlade in nevladnih organizacij v Sloveniji, da državljane spodbudijo k cepljenju. Odgovornost vsakega državljana je, da zaščiti svoje zdravje ter življenje in zdravje svojih bližnjih. 

Epidemija Covid-19 je pokazala, da smo vsi ena družina in da nas omenjena epidemija postavlja v položaj, ko lahko samo skupaj vzpostavimo razmere, v katerih bodo ranljivi in bolni ustrezno zaščiteni ter se bo epidemija čim prej končala. Ob tem smo vsi državljani soočeni z dilemo, ali se je varno cepiti ali ne. V Komisiji Pravičnost in mir menimo, da moramo zaupati strokovnjakom in ustreznim državnim službam, ki dokazujejo, da je cepljenje varno in koristno. Prav tako menimo, da mora biti cepljenje brezplačno. Prav je, da imajo državljani pravico do izbire cepiv različnih proizvajalcev. Odločitev za cepljenje je seveda svobodna, vendar ne poljubna, saj človeka k temu zavezuje odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih. Nihče nima pravice v imenu svoje svobode ogrožati življenja svojih bližnjih.

V komisiji ob tem izražamo zdravstvenim delavcem in vsem drugim priznanje in zahvalo za vse prizadevanje, da se cepi čim večji delež populacije in tako zmanjša število okužb ter posledična obremenjenost zdravstvenega sistema. 

Od 16. septembra 2021 dalje je obvezni pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za določene dejavnosti. Takšna odločitev ni bila deležna enotne podpore državljanov. Zlasti tisti, ki niso izpolnjevali pogoja PCT, so bili deležni omejitev na področju javnega življenja in storitev. To je povzročilo proteste in nestrinjanja med delom državljanov in tudi katoličanov, ki zavračajo obvezne ukrepe za preprečevanje epidemije ter nasprotujejo cepljenju. V komisiji poudarjamo, da imajo vsi državljani pravico do svobodnega izražanja mnenj in da zaradi svojega mnenja, zdravstvenega stanja oziroma (ne)cepljenja ne sme biti nihče diskriminiran. Prav tako pa menimo, da državljani lahko izražajo stališča na spoštljiv in miren način ter da osebna stališča ne smejo biti razlog za vzpostavljanje nezdravih napetosti in izključevanja znotraj družin in slovenske družbe. 


Razmišljanje znanstvenika in duhovnika dr. Janeza Arneža v prid cepljenju proti koronavirusu SARS-CoV-2


V Katoliški cerkvi so se ob cepljenju proti bolezni COVID-19 in državnih ukrepih izoblikovala različna stališča posebej do vladnega odloka, ki samo vernikom s pogojem PCT omogoča udeležbo pri verskih obredih. Ob tem v komisiji najprej spodbujamo vse katoličane, da se cepijo in se na ta način zaščitijo pred okužbo oziroma morebitnim težjim potekom bolezni COVID-19 ter smrtjo.[1] Člani komisije spodbujamo vse katoličane, da v razpravah o smiselnosti državnih ukrepov in cepljenju ohranijo enotnost naše katoliške skupnosti, edinost s papežem in slovenskimi škofi ter se ne prepustijo neargumentiranim stališčem in izključevanju. To še posebej velja za vse skupine in duhovna gibanja, ki naj svojim članom omogočijo celostno informiranje o epidemiji, državnih ukrepih in smiselnosti cepljenja. 

Dejstvo je, da se trenutno soočamo s t. i. četrtim valom epidemije COVID-19 in želimo s pogojem PCT zmanjšati okužbe, preprečiti nepotrebno preobremenjenost zdravstvenega sistema ter zmanjšati število žrtev. Papež Frančišek je avgusta letos dejal, da je »cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, dejanje ljubezni. Tudi prispevati k temu, da bi se večina ljudi cepila, je dejanje ljubezni. Ljubezen do samega sebe, ljubezen do domačih in prijateljev, ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen je tudi družbena in politična, je univerzalna, prekipeva od majhnih dejanj osebne ljubezni, ki so sposobna spremeniti in izboljšati družbo« (prim. Laudato si', št. 231, prim. Fratelli tutti, 184).[2]

Msgr. dr. Anton Stres
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK


[1] Kongregacija za nauk vere je glede cepljenja zapisala, da »z etičnega vidika moralnost cepljenja ni odvisna samo od dolžnosti varovanja lastnega zdravja, ampak tudi od prizadevanja za skupno dobro« (Kongregacija za nauk vere: Nota o moralnosti uporabe nekaterih cepiv proti COVID-19 (21. 12. 2020). V: https://katoliska-cerkev.si/kongregacija-za-nauk-vere-nota-o-moralnosti-uporabe-nekaterih-cepiv-proti-covid-19; dostopno: 20. 9. 2021). Prav tako so slovenski škofje zapisali, »da se lahko verniki cepijo z vsemi dostopnimi cepivi« (Slovenska škofovska konferenca: Izjava slovenskih škofov glede cepljenja proti bolezni COVID-19 (11. 1. 2021). V: https://katoliska-cerkev.si/izjava-slovenskih-skofov-glede-cepljenja-proti-bolezni-covid-19; dostopno 20. 9. 2021). Dr. Janez Arnež, molekularni biofizik in biokemik ter duhovnik, pa je zapisal: »Spodbujam, da /…/ se damo cepiti. Naredimo to zase, za naše družine, za naše skupnosti, za naša občestva, za prijatelje, za domovino, za človeštvo« (Razmišljanje znanstvenika in duhovnika dr. Janeza Arneža v prid cepljenju proti koronavirusu SARS-CoV-2 (13. 1. 2021). V: https://katoliska-cerkev.si/razmisljanje-znanstvenika-in-duhovnika-dr-janeza-arneza-v-prid-cepljenju-proti-koronavirusu-sars-cov-2; dostopno: 20. 9. 2021).

[2]Papež Frančišek v video sporočilu spodbuja cepljenje proti covid-19 https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2021-08/papez-francisek-v-video-sporocilu-spodbuja-cepljenje-proti-covid.html (dostopno: 20. 9. 2021).