Cerkev prijazna invalidom – dostopnost cerkva

18.1.2019 Slovenija Bolnik, Dobrodelnost, Solidarnost

Člani Malteške pomoči Slovenija so ob finančni podpori Global Fund for Forgotten People v letih 2015 – 2018 izvajali projekt Cerkev prijazna invalidom

Projekt izhaja iz temeljnega svetopisemskega sporočila, da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi, da smo bratje in sestre in s tem poklicani k bratstvu. Kot so zapisali v knjigi Cerkev vseh in za vse - Vključevanje invalidov v življenje Cerkve na Slovenskem, je zato potrebno najprej vsakomur omogočiti dostop do vseh verskih objektov (cerkva, pastoralnih centrov, veroučnih učilnic, spovednic itd.). Gre torej za dostopnost, ki terja prilagoditve v fizičnem okolju. Enako, če ne še bolj pomembno, je zagotoviti vsem dostopnost Božjega oznanila in cerkvenega nauka (na primer dostopnost obredov za gluhe itd.). Vse te aktivnosti, ki so sicer najprej namenjene invalidom, pa koristijo tudi drugim vernikom, predvsem starejšim, ki imajo podobne težave kot invalidi (se težko gibljejo, slabo slišijo ali vidijo, ipd). 

V okviru projekta je bila že narejena analiza dostopnosti stolnih cerkva, osrednjih romarskih svetišč (na Brezjah, Sveti gori, Ptujski gori, v Petrovčah, v Turnišču in na Zaplazu) in  škofijskih gimnazij ter domov (v Ljubljani, Vipavi in Mariboru). Pri pisanju knjige Cerkev vseh in za vse - Vključevanje invalidov v življenje Cerkve na Slovenskemje sodelovala tudi Evangeličanska cerkev, zato je bila ocenjena tudi dostopnost Evangeličanske cerkve v Murski Soboti. Vse te ocene so naredili strokovnjaki iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Njihove ugotovitve so objavljena na spletni strani: http://dostopnost.javniobjekti.si/sl-si/Vodnik/cerkve.