Dan molitve za žrtve spolnih zlorab – 18. november 2023

18.11.2023 Cerkev v Sloveniji Molitev, Zaščita otrok

V soboto, 18. novembra 2023, bomo v Katoliški cerkvi v Sloveniji obhajali dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Župnije, redovne skupnosti in cerkvena občestva so povabljena, da vključijo vernike k sodelovanju v bogoslužjih in molitvenih urah, namenjenih preživelim žrtvam spolnh zlorab. 

Leta 2016 je Papeški komisiji za zaščito mladoletnikov Tutela minorum (PCPM) oseba, ki je preživela duhovniško zlorabo, dala predlog za svetovni dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Komisija je takrat v sporočilu za javnost zapisala: »Po izkušnjah naših članov so preživele žrtve pogosto izrazile željo po molitvi kot pomembnem elementu zdravljenja.«

Papež Frančišek je nato povabil škofe po vsem svetu, naj določijo poseben molitveni dan, ki bo podpiral poti človeškega in duhovnega okrevanja. Ta dan je namenjen preživelim žrtvam, ki so bile hudo prizadete v Cerkvi ali zunaj nje ter družinam in skupnostim, ki so žalovale za svojimi bližnjimi.

Slovenska škofovska konferenca je za ta dan izbrala 18. november, ki je tudi svetovni dan za odpravo spolnega izkoriščanja in nasilja nad otroki, za prinašanje upanja in ozdravitev preživelih ter hkrati evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. 

V sklopu ozaveščanja o problematiki spolnih zlorab in naših prizadevanj, da bi nudili podporo tako primarnim kot sekundarnim žrtvam teh dejanj, pripravljajo v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani dve iniciativi.

Prva je okrogla miza z naslovom Podpora in pomoč preživelim žrtvam spolnih zlorab ter njihovo okrevanje, ki bo potekala ob odprtju razstave SHAME – European stories (Sram/sramota – evropske zgodbe) v galeriji cerkve sv. Jožefa v soboto, 18. novembra 2023, s pričetkom ob 17. uri. Rastavo SHAME je v Ljubljano pripeljala organizacija Justice Initiative v podporo žrtvam. Razstava vključuje serijo fotografij ljudi, ki so povedali svoje zgodbe o zlorabi v otroštvu ali mladosti in si jo bo mogoče ogledati do 17. decembra 2023 v Cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani.

Druga pobuda je molitev za žrtve spolnih zlorab s taizéjskimi spevi, ki bo v soboto, 18. novembra 2023, ob 20. uri v cerkvi sv. Jožefa v Ljubjani. Molitev pripravlja rektor cerkve sv. Jožefa p. Tomaž Mikuš DJ, v sodelovanju z taizéjskimi brati. Duhovni nagovor bo imel novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje.

Gradiva:

Dodatne informacije dobite pri rektorju cerkve sv. Jožefa v Ljubljani p. Tomažu Mikušu DJ na e-naslovu: [email protected].


Molitve za žrtve spolnih zlorab
Papeška komisija za zaščito mladoletnikov

Molitev I

Oče, tvoje usmiljenje se je pokazalo v nežnosti tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je rekel svojim učencem: »Pustite otroke in ne branite jim priti k meni.« Prosimo te, da bi bila tvoja Cerkev varen dom, v katerem bi se vsi otroci in ranljivi odrasli lahko približali tvojemu ljubljenemu Sinu.

Naj bodo vsi, ki so jih tvoji služabniki telesno, čustveno in spolno zlorabljali, spoštovani ter spremljani z oprijemljivimi ukrepi pravičnosti in povračila, da se bodo počutili ozdravljene z balzamom tvojega sočutja.

To te prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen

 

Molitev II

Nebeški Oče, ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, zlasti za najmanjše in najbolj ranljive, zaupamo ti življenja številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno zlorabljeni ter katerih zaupanje in nedolžnost sta bila uničena. Pomagaj nam, da bomo slišali njihove krike bolečine in prevzeli odgovornost za toliko uničenih življenj.

Molimo, da bi v naših skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo ter da bi s pomočjo tvoje milosti zacelili svoje rane in spet spoznali mir.

To nam podeli po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je z nami delil našo šibkost v vseh stvareh, razen v grehu, in ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. Amen.

 

Molitev za žrtve zlorab (škof v Sv. Cloud, ZDA)

Slavimo te, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, vir vsakega upanja in tolažbe. Po smrti in vstajenju svojega Sina ostajaj naša luč v temi, naša moč v šibkosti. Bodi zatočišče in varuh vseh, ki trpijo zaradi zlorabe in nasilja. Tolaži jih in ozdravi njihove rane na telesu, duši in duhu. Reši jih bridkosti in sramu ter jih poživi s svojo ljubeznijo. Ozdravi vse žrtve zlorabe in poživi duha vseh, ki obžalujejo ta greh. Pomagaj nam, da bomo sledili Jezusu iz smrti v življenje in iz zla potegnili dobro. Združuj nas s seboj v svoji ljubezni do pravičnosti, ko poglabljamo spoštovanje dostojanstva vsakega človeškega življenja. Darovalec miru, združi nas v slavljenju tvojih čudovitih del, zdaj in za vednoAmen. 

 

Prošnje

Vsemogočni in ljubeči Bog, po svojem Sinu si našemu svetu prinesel sočutje, ozdravljenje in upanje. V tem času bolečine in zmede te prosimo, da sprejmeš prošnje svojega ljudstva.

  1. Molimo za vse, ki so doživeli in preživeli telesno, duševno, čustveno ali spolno zlorabo, da bi ozdravili od sramu, osamljenosti, jeze in obupa.
  1. Molimo za družine in skupnosti, ki jih je prizadela zloraba. Podari jim modrost in sočutje, da bodo podprli žrtve in poskrbeli za odgovornost storilcev.
  1. Molimo za tiste, ki pomagajo preživelim žrtvam: naj bodo njihove besede modrosti in sočutja orodje zdravljenja za tiste, katere spremljajo.
  1. Molimo za storilce zlorab: naj doživijo iskreno kesanje zaradi svojih grehov, naj se v obžalovanju približajo Bogu in naj bodo pripravljeni popraviti škodo, ki so jo povzročili.
  1. Molimo, da bi vedno bolj postajali skupnost, ki dejavno varuje najranljivejše ljudi v družbi, zlasti naše otroke.
  1. Molimo za papeža Frančiška in za škofe po vsem svetu, da bi upoštevali spodbude Svetega Duha in si prizadevali uveljaviti pravico za vse žrtve spolnih zlorab.
  1. Molimo še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Bog, naša skala in naša moč, pomagaj nam ustvariti ozračje zaupanja, v katerem je mogoče izrekati neizrekljivo. Pomagaj nam živeti z našimi bolečimi spomini. Naj se medsebojno podpiramo in drug drugemu zagotavljamo varen prostor. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.