Delovna telesa pri Slovenski škofovski konferenci kot prostor pogovora in pobud: Urad za družino

25.10.2023 Ljubljana Cerkev, Družina, SŠK
vir: intermountainhealthcare.org vir: intermountainhealthcare.org

V okviru Slovenske škofovske konference delujejo različna delovna telesa, ki se delijo v komisije, koordinacije in urade. Ta delovna telesa imajo nalogo, da posredujejo glas škofov navznoter do katoliških vernikov ter navzven do nekatoliške javnosti. Naloga komisij je oblikovanje stališč SŠK in podajanje strokovnih mnenj.  Naloga uradov je izvršna. Koordinacije pa skrbijo za povezovanje in poenoteno usmeritev določenih samostojnih delovnih teles. Ta delovna telesa torej posredujejo glas škofov navzven do nekatoliške javnosti in navznoter do vernikov.

Posamezne komisije, koordinacije in uradi se srečujejo dvakrat letno. V letošnji jeseni se je odvila večina srečanj posameznih delovnih teles. Med prvimi je bila, v mesecu septembru, seja Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci (UD SŠK). To je delovno telo SŠK za področje družine in laiškega apostolata. Urad je bil ustanovljen januarja 2019 in je v veliki meri prevzel naloge prejšnjega Medškofijskega odbora za družino, ki je deloval od februarja 2011. Trenutno mu predseduje ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.

Člani UD so poleg predstavnikov šestih slovenskih škofij tudi strokovnjaki za področje družine in zakona ter predstavniki ustanov, skupin, gibanj in drugih oblik združenj, ki se neposredno ukvarjajo z družinsko pastoralo.

Večji del seje so člani izkoristili za predstavitev trenutnih aktivnosti in načrtov za prihajajoče leto. Predsednik UD nadškof Stanislav Zore je v nadaljevanju najprej spregovoril o širšem pomenu družinske pastorale v današnjem času. Nato se je dotaknil aktualnega dogajanja v zvezi s sinodo o sinodalnosti v Cerkvi. Nazadnje je spregovoril še o stopnjevanih pritiskih za sprejem zakona o evtanaziji, pri čemer se uporablja predvsem jezik čustev, kar pa ni jezik argumentov.

O Uradu za družino SŠK

Na prelomu tisočletja je potekal plenarni zbor Cerkve v Sloveniji, in ta je skrb za zakon in družino opredelil med najpomembnejše naloge Cerkve. Od tedaj družinska pastorala še bolj zaseda središčni prostor v pastorali, saj so praktično vsi pastoralni cilji neposredno ali posredno povezani z življenjem v družini. Vsaka družina ima pravico do ljubeče in modre pomoči Cerkve. Starši so namreč prvi vzgojitelji v veri, družina pa je označena za 'domačo' oz. 'hišno' Cerkev.

Cilj pastorale zakoncev in družin je pomagati družinam, da bi zmogli živeti svojo poklicanost in poslanstvo. UD izvaja naloge po naročilu SŠK, analizira dogajanja, pripravlja strokovna mnenja na področju pastorale zakona in družine, spremlja in načrtuje razne dogodke ter organizira nekatere vseslovenske projekte. Poleg tega skrbi za izobraževanje sodelavcev na področju pastorale zakona in družine. Različnim cerkvenim ustanovam posreduje ugotovitve, strokovne ocene in druge pastoralne predloge.

Urad sodeluje s cerkvenimi in civilnimi društvi, organizacijami in ustanovami, ki delujejo v korist zakona in družine. V praksi to pomeni pripravo vsakoletnega Tedna družine, organizacijo raznih vseslovenskih dogodkov in srečanj in pripravo raznih gradiv ali katehez za določene skupine ali dogodke.

 

mag. Luka Mavrič

tajnik UD SŠK