Demanti na članek o zvonjenju cerkvenih zvonov

14.6.2013 Slovenija Demanti

Novinar N. N. je v enem od tednikov objavil članek o zvonjenju cerkvenih zvonov. V njem je navedel trditev, da naj bi bili cerkveni zvonovi vir hrupa in se pri tem skliceval na povzetek Poročila o implementaciji EU Direktive o hrupu v okolju (2002/49/EC), objavljenem na spletni strani Evropske komisije (prim. http://ec.europa.eu/environment/noise/milieu.htm). Po natančnem pregledu spletne strani je mogoče ugotoviti, da novinar navaja zgolj informativno spremno besedilo o Poročilu o implementaciji, v katerem je iz sicer neznanih razlogov omenjeno tudi cerkveno zvonjenje, čeprav v samem Poročilu kot tudi v Direktivi omembe cerkvenega zvonjenja ni mogoče najti. Pri Slovenski škofovski konferenci smo mnenja, da je cerkveno zvonjenje po veljavni evropski in slovenski zakonodaji mogoče uvrstiti zgolj v okvir ustavno zagotovljene svobode delovanja verskih skupnosti in pravice do verske svobode kot temeljne človekove pravice.


dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK