Deseta obletnica Jezuitskega združenja za begunce Slovenije

14.6.2012 Ljubljana Begunec

Urad Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, ki ima sedež na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani, bo v četrtek, 14. junija 2012, obeležil deseto obletnico delovanja v Sloveniji. Slovesnost se bo začela z zahvalno mašo ob 19.00, ki jo bo v Marijini kapeli pri svetem Jožefu na Poljanah daroval provincial slovenskih jezuitov p. Milan Bizant DJ. Po maši bodo predstavili zbornik z naslovom Ljudje na poti, v katerem so zbrane in opisane različne aktivnosti služenja beguncem, prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu ter tujcem v Centru za tujce.

Poslanstvo in vključenost v mednarodno mrežo

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije se kot nevladna organizacija navdihuje ob mednarodni katoliški organizaciji Jesuit Refugee Service (JRS), njeno poslanstvo pa je spremljati begunce, jim služiti ter zagovarjati njihove pravice. Nekdanji vrhovni predstojnik jezuitskega reda p. Pedro Arrupe (1907–1991) je JRS ustanovil leta 1980, danes pa deluje v več kot 70 državah po vsem svetu. Predstavniki Jezuitskih združenj za begunce pomagajo v begunskih taboriščih, prosilcem za mednarodno zaščito v azilnih domovih, v centrih za tujce, razseljenim v lastni domovini ter žrtvam mednarodnih in državljanskih vojn.

Različni programi in aktivnosti v Azilnem domu ter Centru za tujce

Odprtje urada Jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji leta 2002 je bil odgovor na potrebo, ki je bila pri nas prisotna že dalj časa. Njegova dejavnost je bila v preteklem letu osredotočena na nudenje psiho-socialne pomoči in podporo ljudem v Azilnem domu v Ljubljani ter v Centru za tujce v Postojni, ki se z različnimi osebnimi stiskami in težavami soočajo v zanje novih in nepoznanih razmerah. Pripravili so različne družabne aktivnosti kot so miklavževanje v Azilnem domu in božično-novoletni koncert v Centru za tujce s skupino družin ter njihovimi otroki, ki so ilegalne priseljence razveselili s sproščenostjo in odprtostjo. S pomočjo socialne delavke Jezuitskega združenja za begunce Slovenije so otroci v Azilnem domu pripravili kulturni dogodek ob Prešernovem dnevu, prazniku kulture.

V Azilnem domu izvajajo program Pats, ki je projekt informiranja ranljivejših oseb o trgovini z ljudmi, ki ga financirata Evropski begunski sklad (ERF) ter Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Prav tako izvajajo projekt Skupaj z vami v novi deželi, ki ga financirata Evropski begunski sklad (ERF) ter Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Omenjeni program predstavlja delo z ranljivimi skupinami prosilcev za mednarodno zaščito in vsebuje letovanje za ranljive skupine, nudenje dodatne operativne pomoči mladoletnikom brez spremstva in izvajanje ustvarjalnih delavnic za predšolske in šoloobvezne otroke.

V Centru za tujce vsako leto potekajo tudi Igre brez meja ob dnevu begunca, izvajajo pa tudi pastoralno skrb, saj je od leta 2008 na voljo tudi soba za tišino, v kateri se ljudje različnih veroizpovedi lahko umirijo, molijo in meditirajo.

Zaščita človekovih pravic, zagovorništvo in raziskovalna dejavnost

Med pomembne dejavnosti Jezuitskega združenja za begunce Slovenije sodita tudi zaščita človekovih pravic ter zagovorništvo za begunce, prosilce za mednarodno zaščito ter ilegalne priseljence na osnovi opravljenih raziskav. V desetletnem obdobju so izvedli več raziskav, s katerimi so vplivali na evropske direktive, kakor tudi na slovenske zakone, ki obravnavajo tematiko migracij (zakon o tujcih) in mednarodne zaščite (zakon o mednarodni zaščiti). Izsledke raziskav so predstavili tako doma, kakor v tujini.

Mednarodno sodelovanje ter prisotnost v medijih

Direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije p. dr. Robin Schweiger se je udeleževal rednih letnih srečanj, ki jih je organiziralo evropsko Jezuitsko združenje za begunce, kakor tudi drugih srečanj s področja migracij. O srečanjih ter o migracijski tematiki je poročal in pisal v različnih medijih kot so Delo, Sobotna priloga Dela, Demokracija, Radio Slovenija, Radio Ognjišče in Televizija Slovenija.

V Jezuitskem združenju za begunce Slovenije za osveščanje javnosti o begunskih, migracijskih in razvojih tematikah pripravljajo tudi redne radijske oddaje v sklopu programa Gradimo odprto družbo na Radiu Ognjišče, ki je na sporedu vsak tretji torek v mesecu ob 18.15.


Besedilo je pripravil direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije p. dr. Robin Schweiger, ki je na voljo tudi za dodatne informacije, GSM: 031/636–964, e-naslov: [email protected].