Diakonska in mašniška posvečenja v Sloveniji v letu 2020

25.6.2020 Katoliška cerkev v Sloveniji Cerkev v Sloveniji, Diakon, Duhovniki
Foto: Družina - Tatjana Splichal Foto: Družina - Tatjana Splichal

V Katoliški cerkvi v Sloveniji bo leta 2020 v štirih škofijah ter v eni redovni skupnosti posvečenih 6 novih diakonov in 7 novih duhovnikov.

Misijonska družba (CM) – lazaristi
Diakon Rok Vinko Žlender iz župnije Ma­ribor-­Sv. Marija bo prejel mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici 29. junija 2020 ob 9. uri.

Škofija Koper
Diakonsko posvečenje bo 25. junija ob 10.00 v koprski stolnici. V diakona bo posvečen Tilen Kocjančič iz župnije Bertoki.

Nadškofija Ljubljana
Diakonsko posvečenje bo 25. junija v župniji Ježica ob 10.00, mašniško posvečenje pa v ljubljanski stolnici 29. junija ob 9.00. V diakona bosta posvečena Peter Čemažar iz župnije Ljubljana-Ježica ter Boštjan Dolinšek iz župnije Stranje. V duhovnika bodo posvečeni: Janez Potisek iz župnije Dol pri Ljubljani, Anže Cunk iz župnije Sv. Lovrenc-Kokrica, Martin Leban iz župnije Jesenice, Matej Rus iz župnije Štentvid pri Stični ter Tilen Oberwalder Zupanc iz župnije Jarše.

Mašniško posvečenje bo neposredno prenašal Radio Ognjišče.

Nadškofija Maribor
Diakonsko posvečenje bo 28. junija ob 16.00 v mariborski stolnici. V diakona bo posvečen Simon Lampreht iz župnije Sv. Andrej-Svečina.

Škofija Novo mesto
Diakonsko posvečenje in mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici 29. junija ob 16.00. V diakona bosta posvečena Jakob Piletič iz župnije Kostanjevica na Krki ter Janez Meglen iz župnije Krka. V duhovnika bo posvečen Blaž Franko iz župnije Šentjernej.


Tri stopnje zakramenta sv. reda v Katoliški cerkvi[1]

1. Diakonat
Je prva stopnja svetega reda. Običajno diakonsko posvečenje prejmejo kandidati za duhovništvo, Cerkev pa je po drugem vatikanskem cerkvenem zboru (1962–1965) kot samostojno službo, ki jo lahko prejmejo samski ali že poročeni možje, ponovno vzpostavila tudi stalni diakonat. Diakonska služba je predvsem služba služenja. Diakoni lahko berejo in oznanjajo Božjo besedo, prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo blagoslove ter vodijo krščanski pogreb.

2. Prezbiterat (duhovništvo)
Duhovniško posvečenje diakoni prejmejo po polaganju rok škofa, ki jih postavlja v polno službo Cerkvi. Mašniki v občestvu s škofom in Cerkvijo v zakramentu sv. reda obhajajo evharistijo in podeljujejo druge zakramente (krst, obhajilo, spoved in bolniško maziljenje) ali kot zastopniki Cerkve prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona. V izrednih primerih z dovoljenjem škofa lahko podelijo tudi zakrament sv. birme.

3. Episkopat (škofovstvo)
Škofje s škofovskim posvečenjem po rokah škofa posvečevalca in drugih navzočih škofov prejmejo polnost duhovniškega posvečenja. Škofom je pridržano podeljevanje dveh zakramentov, ki jih duhovniki ne podeljujejo – to sta sv. birma in sv. mašniško posvečenje (sv. red). Zanje so značilne tri službe: učiteljska, posvečevalna in vodstvena. Učiteljska služba je povezana predvsem z oznanjevanjem evangelija, posvečevalna z delitvijo zakramentov, vodstvena pa z vodenjem krajevnih Cerkva (škofij) in njim zaupanega občestva.

[1] Prim. Katekizem Katoliške Cerkve (KKC), 1554–1571 in Zakonik cerkvenega prava (ZCP), kann. 1008–1054.