Dijaki iz Bologne spoznavajo duhovnika Terčelja in posledice fašizma

Bandero Filipa Terčelja - Lucijan Bratuš Bandero Filipa Terčelja - Lucijan Bratuš

V Gorico (It) bodo v sredo, 14. marca 2012, pripotovali dijaki Znanstvenega liceja »Enrico Fermi« – Bologna iz Italije. Pod vodstvom prof. Antonie Grasselli bodo od blizu spoznavali zgodovinsko obdobje od leta 1918 (od konca prva svetovne vojne) do leta 1945 (do konca druge svetovne vojne).

Ekskurzija sodi v dejavnost združenja za družbeno osveščanje StoriaMemoria.EU, ki ima za glavni cilj razvoj in ustaljenost vzgojnih, didaktičnih in kulturnih izkušenj, ki temeljijo na mrežnem dogovoru Storia e Memoria.[1] Dogovor je leta 2005 sklenilo 16 višjih srednjih šol v deželi Emilia Romagna, leta 2011 pa je bil le-ta obnovljen za nadaljnjih pet let. Mrežni dogovor spodbuja sodelovanje med profesorji, ki uvajajo projektno didaktiko ter osvešča o tovrstnih izkušnjah. V sklopu omenjenega dogovora so nastali tudi pomembni evropski projekti za aktivno državljanstvo, ki so se vključili v program Evropa za državljane. Cilj 4 – Spomin in so se osredotočili na dialog z državami srednje in vzhodne Evrope. Več podatkov je mogoče pridobiti na spletni strani www.storiamemoria.it.

Poleg prof. Antonie Grasselli bosta dijake iz Bologne v Sloveniji spremljala tudi duhovnik Bogdan Vidmar, ki jim je v preteklem letu v Bologni predaval o liku Filipa Terčelja (1892–1946) in njegovi tragični smrti, ter prof. zgodovine Jernej Vidmar s Škofijske gimnazije Vipava (ŠGV).

Program obiska dijakov iz Bologne

Dijaki bolonjskega liceja bodo v Gorico prišli v sredo, 14. marca 2012, kjer bo ob 11.00 v Kulturnem centru Lojze Bratuž potekalo prvo srečanje, v okviru katerega bodo poslušali pričevanja o posledicah fašizma na Goriškem. V popoldanskih urah bodo obiskali Solkan, Trnovo in predvidoma tudi Gonars. V četrtek, 15. marca 2012, bodo obisk nadaljevali na Vipavskem, kjer bodo obiskali dom Filipa Terčelja, ŠGV, Ustje ter Sinji Vrh. Na ŠGV bodo dijaki, ki pod mentorstvom prof. Jerneja Vidmarja obiskujejo zgodovinski krožek, italijanskim vrstnikom predstavili obdobje fašizma na Primorskem. Gosteje se bodo v petek, 16. marca 2012, mudili na Tržaškem in Krasu, kjer si bodo ogledali Rižarno, bazoviško brezno ter cerkvene poslikave Toneta Kralja v Lokvi. V večernih urah bodo odšli v Ljubljano. Zadnji dan, v soboto, 17. marca 2012, si bodo ogledali Postojnsko jamo ali Škocjanske jame.

Dodatne informacije dobite pri gospodu Bogdanu Vidmarju, GSM: 051/323–165 in e-naslov: [email protected].

 

[1] La storia – zgodovina; la memoria – spomin.