Dobrodelna akcija Ne pozabimo za pomoč v JV Evropi 2019

Slovenska karitas v začetku postnega časa letos začenja z 12. dobrodelno akcijo Ne pozabimo.

Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih Jugovzhodne Evrope (BiH, Srbija, Makedonija in Albanija), kjer se revščina iz leta v leto žal poglablja. Stopnja brezposelnosti se povišuje, ker možnosti za delo ni veliko in številni starši so v stiski, kako preživeti družino. Nekateri so prisiljeni oditi tudi v tujino. Pokojnine so zelo nizke in za zdravstvo ni poskrbljeno. V lanskem letu je Karitas preko akcije Ne pozabimo zbrala 101.149,66 EUR. Z zbranimi sredstvi so Škofijske karitas preko lokalnih organizacij Karitas in skupnosti sester realizirale sledeče programe pomoči:

Škofijska karitas Koper Banja Luki v BiH podpira otroke pri šolanju in pomaga pri obnovi hiš revnim družinam. Ob pomoči prostovoljcev iz Vipave je v Prijedoruobnovila hišo družini, kjer je oče ostal sam s petimi otroki. 

Ob podpori Škofijske karitas Ljubljana so dijaki iz Ljubljane obnovili hišo dvema družinama v Jelah v BiH. Podprta je bila tudi ljudska kuhinja v Sarajevu in Zenici, kjer dnevno razdelijo topel obrok več kot 160 ljudem. 

Nadškofijska karitas Maribor je Aleksincu v Srbiji podprla nego na domu. Več kot 740 družin iz Zrenjanina, Niša in Aleksinca je prejelo 1.335 paketov pomoči. Dračevu v BiH so dijaki iz Maribora za 96 otrok izvedli oratorij ter obnovili hišo starejši gospe.

Škofijska karitas Celje je v Makedoniji pomagala 650 revnim družinams paketi s hrano, plenicami za otroke in odrasle, higienskimi in šolskimi potrebščinami ter novo obutvijo. 

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s sestro Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Sestre so z zdravili ter z oskrbo pomagale 1.041 ljudem. Z opremo pa so pomagale 16 revnim družinam urediti dostojnejše bivališče. Sestra Vida je povedala: »Kupili smo štedilnik družini z otroki, ki se je preselila iz zapuščene vasi v večjo vas, kjer tudi šola in gimnazija. Prej so kuhali na ognjišču in zunaj, stara hiša pa je pozimi zaledenela. Zelo sta vesela, saj sedaj v štedilniku lahko spečeta tudi kruh in upata, da bo tako zimo lažje preživeti.« 

Preko akcije Ne pozabimo sofinanciramo tudi dva razvojna projekta opolnomočenja ranljivih skupin žensk v Srbiji in BiH, ki ju v letih od 2017 do 2019 podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Preko teh projektov ženske pridobijo nova znanja in veščine, se usposobijo za poklic ter tako lažje dobijo zaposlitev, v Srbiji pa smo jim pomagali tudi pri zagonu in nadgradnji domače obrti. Več na tej strani.

Slovenska karitas tudi letos vabi vse ljudi odprtega srca k tej solidarnosti,da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. S paketi hrane, oblekami, šolskimi potrebščinami ter sanitetnim, gradbenim in drugim materialom ter s podporo različnim socialnim programom bo Karitas v tem letu ponovno pomagala ljudem v Srbiji, BiH, Makedoniji in Albaniji. 

Darovalci svoj dar lahko nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, Sklic: 00 2518, Namen: Pomoč JV Evropa, Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X. Obrazec za darovanje na http://www.karitas.si/daruj/donacija/. HVALA iz srca vsem za solidarnost! 

 

Mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas 

Kontaktna oseba: [email protected], GSM: 031 832 920