Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2018 - pomoč iz Slovenije ljudem v Afriki prinaša trajno upanje in razvoj v domačem okolju

Slovenska karitas v drugi polovici avgusta letos začenja s 13. dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Namenjena je pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje. 

Vse več je lakote, bolezni, mnogi so zaradi preživetja prisiljeni zapustiti svoj dom.Kot odgovor na te potrebe, Karitas z zbranimi sredstvi v sodelovanju s slovenskimi misijonarji, lokalnimi Karitas in ob pomoči domačinov predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike, podpira razvojne in humanitarne projektes področja oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva ter omogočanja dela, ki ljudem prinašajo trajno upanje za boljšo prihodnost in razvoj v njihovem domačem okolju. 

V zadnjih dvanajstihletih je bilo s pomočjo zbranih sredstev akcije Za srce Afrikes strani posameznikov, podjetij, SMS sporočil in ob dodatni podpori s strani Ministrstva za zunanje zadeve RSin Misijonskega središča v odročnih krajih v posameznih državah Afrike narejen pravi mali čudež. Zgrajenih/obnovljenih in opremljenih je bilo 7 šol in vrtec, 5 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnice ter 11 vodnjakov. S hrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok, zaradi česar je dosedanja pomoč iz Slovenije, ki dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, neprecenljive vrednosti. V Afriki je še veliko ljudi, predvsem otrok, ki tudi letos potrebujejo našo pomoč. 

Realizacija pomoči akcije Za srceAfrike v letu 2017:

 • V Safi v Centralnoafriški republiki smo omogočali nakup hrane za pomoč 117 družinam s podhranjenimi otroci, ki so bili v bolnišnični oskrbi ali so prihajali v center. 
 • V Kiguhu v Burundiju smo podprli gradnjo vodnjaka za 300 družin, ki imajo sedaj dostop do pitne vode. Podprli smo tudi nakup medicinske opreme ter napeljavo vode za zdravstveni center, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev. 
 • V Nyangungu in Rwisabiju v Burudniju smo podprli nakup učbenikov za 526 osnovnošolcev in dijakov. Sedaj ima vsak učenec vse učbenike. Kvaliteta pouka se je izboljšala. 
 • V Ruzo v Burundiju smo v sodelovanju z usmiljenkami pomagali s hrano, semeni, milom, motikami in odejami 208 priseljenim izstradanim družinam, ki so pribežale iz kraja Kirunda zaradi trajajoče suše. 
 • V Mukungu v Ruandi smo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti podprli gradnjo sanitarij v porodnišnici, kjer mesečno rodi do 60 žensk in se sedaj lahko dostojno uredijo. 
 • V Ampitafa na Madagaskarju smo v sodelovanju z Janezom Krmeljem podprli nakup 4,5 ton riža in olja za obrok 250 otrok v šoli, ki večinoma prihajajo od daleč.

S pomočjo letošnje akcije bomo podprli

 • V centruv Safi v Centralnoafriški republiki bomo še naprej mesečno podpirali nakupe hrane za 200 podhranjenih otrok. Podprli bomo tudi gradnjo zunanje jedilnice in ograjeokoli centra. 
 • V Musango v Ruandi bomo v sodelovanju s sestro Anko Burger podprli gradnjo in opremljanje novih prostorov za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih za območje s preko 9.000 prebivalci.
 • V okrožju Karongi v Ruandi bomo v sodelovanju s Caritas Ruanda in s. Vesno Hiti, ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, podprli projekt za trajnostno preživetje 600 revnih družin. Prebivalci bodo prejeli koze in semena, varčne glinene peči ter sončne celice z lučjo. Ženske in dekleta se bodo po skupinah usposobile za zagon obrti in v ta namen prejele sredstva.
 • V Ruzo in Rwaisabiju v Burudniju, nas sestre prosijo za nakup mikroskopa in aparata za pregled krvi za centra, kjer dnevno oskrbijo preko 600 bolnikov.
 • V Ampitafa na Madagaskarju nas Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za 250 osnovnošolcev
 • V Kiguhu v Burundiju nas župnija skupaj s sestro Bogdano Kavčič prosi za podporo začetnih del pri gradnji dodatnih 6 učilnic osnovne šole.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na http://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/»HVALA Slovenija!«

V sklopu akcije Za srce Afrike letos že deveto leto nadaljujemo s projektom Z delom do dostojnega življenjav katerem darovalci iz Slovenije s vsakomesečnim darom podpirajo plačilo za delo revnim v Afriki.Kar 548 mesečnih slovenskih darovalcev že omogoča plačilo za redno in občasnodelo staršem iz 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki in na Madagaskarju) ter14 v Albaniji in11 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, da ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke.Po osmih letih izvedbe so se mnoge družine že postavile na lastne noge, namesto njih so misijonarji vključili druge revne družine.

Z majhno dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na danlahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno deloin njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos bomo na ta način podprli nove revne družinev Centralnoafriški republiki, Eritreji, Albaniji in na Šrilanki. Zbiramo tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki. Lani smo podprli delo 2 zdravstvenih in 3 pedagoških delavcev v AfrikiVabimo nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti v prilogi in na tej strani

 

Mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas

Kontakt: [email protected], GSM: 031/344 481