Dopolnilo k pisni izjavi za javnost mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla dne 21. junija 2021

24.6.2021 Nadškofija Maribor Nadškof Cvikl, Škofija Maribor

Zaradi odzivov na mojo izjavo, dano 21. junija 2021, sem se odločil, da omenjeno izjavo pojasnim in jo dopolnim.

Na Nadškofiji Maribor še vedno vse moči vlagamo v reševanje težke finančne situacije in si prizadevamo za zagotavljanje nujnega izvajanja pastoralnega poslanstva. Zato sem hvaležen tistim, ki želijo odkriti resnico o dogodkih, ki so pred desetimi leti pripeljali do finančnih težav, tudi g. Mirku Krašovcu. Ne bi pa želel, da mojo podporo iskanju resnice, ki mora temeljiti na verodostojnih dokumentih, kdorkoli razume kot zagovarjanje stališč g. Mirka Krašovca ali strinjanje z njegovimi stališči. S stališči, ki jih je g. Mirko Krašovec predstavil v javnosti, se ne morem strinjati, saj so še v fazi raziskovanja in razčiščevanja, zato se od njih odločno distanciram.

Osebno sem sodeloval pri iskanju dogovora z upniki in vem, da brez pomoči in podpore Svetega sedeža ne bi zmogli narediti korakov, ki so pripeljali do sporazuma z upniki. Zato se odločno postavljam na stran Svetega sedeža. Brez podpore svetega očeta in Kongregacije za kler, ki sta nas ves čas podpirala in verjela v rešitev Nadškofije Maribor, ne bi mogli najti rešitve nastale situacije in bi bilo onemogočeno tudi nadaljnje pastoralno poslanstvo mariborske nadškofije.

Maribor, 24. junija 2021

Msgr. Alojzij Cvikl DJ,
mariborski nadškof metropolit