Duhovni programi v Ignacijevem domu duhovnosti

28.7.2013 Ignacijev dom duhovnosti v Ljubljani Duhovni program
Ignacijev dom duhovnosti Ignacijev dom duhovnosti

Ignacijev dom duhovnosti na Poljanah v Ljubljani v poletnih mesecih pripravlja različne duhovne programe.

Verujta in bosta živela, duhovni vikend za zakonce
Draga zakonca, skupaj bosta lahko odkrivala, kako je vera in zaupanje v Boga ključ polnosti vajinega zakonskega življenja in spodbuda, da gresta naprej.
Datum: 7.-9. junij 2013
Voditelja: p. Ivan Platovnjak DJ in p. Jože Roblek DJ

»Jaz pa sem molil zate, da tvoja vera ne opeša«, duhovne vaje za redovnice/-ke in laike
Vstopanje v velikonočni proces našega življenja skozi Jezusovo molitev. 8- ali 5-dnevne duhovne vaje tako za redovnice/ke kot laike.
Datumi: 16.–21. junij 2013 (5-dnevne DV); 16.–24. junij 2013 (8-dnevne DV)
Voditelj: p. Viljem Lovše DJ.

»Jaz pa sem molil zate, da tvoja vera ne opeša«, duhovne vaje za duhovnike
Si »Peter« pred trpljenjem in vstajenjem ali po njem?
Datum: 7.-13. julij 2013
Voditelja: p. Jože Roblek DJ, p. Viljem Lovše DJ

»Iz glave v srce«, 8-dnevne duhovne vaje za redovnice/-ke
Živa izkušnja duhovnih vaj me vabi, naj prosim za notranje spoznanje Jezusa. Gre za to, da bi poznal njegovo dušo in duha, srce in čutenje, da bi ga lahko bolj ljubil in mu sledil.
Datum: 13.-21. julij 2013
Voditelj: p. Janez Poljanšek DJ

Duhovne vaje s fotoaparatom Ob Božji besedi – »Lectio divina«, v tišini, na sprehodih, med ljudmi, v srcu …”iskati in najti Boga v vsem” in fotografirati.
Datum: 23.-27. julij 2013
Voditelja: Rok Bečan DJ in Mateja Hajšek

»Po Ignacijevih stopinjah«, romarske duh. vaje v Španijo
Osebna vera je največja trdnost!
Datum: 22. julij – 1. avgust 2013
Voditelj: p. Viljem Lovše DJ

Ignacijevo popoldne »Hej, Ignacij, povej mi svojo zgodbo! Od kod tebi duhovne vaje … pa jezuiti ...
Datum: nedelja, 28. julij 2013, ob 15.00
Vodi Rok Bečan DJ s sodelavci

Osebne duhovne vaje po dogovoru Ironično, v popolni tišini in samoti lahko jasno in glasno slišiš Božje sporočilo. Na tak način se lahko bolj intenzivno učiš razločevanja Božje govorice od vseh drugih glasov. Za čas in voditelja se dogovorite osebno. Duhovne vaje lahko trajajo od štiri do osem dni, lahko pa se odločite tudi za duhovno obnovo (en dan) ali vikend.

Skupina za žalujoče
Dobro prehojen proces žalovanja je zelo pomemben vstop v novo, drugačno življenje, ki se je začelo s smrtjo ljubljene osebe. Pomemben občutek podpore v tem procesu je srečevanje z ljudmi, ki hodijo enako pot … Skupina se srečuje vsako 3. nedeljo v mesecu ob 17.00, spremlja pa jo ga. Mira Dobravec.

Vsi večdnevni programi potekajo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Pričnejo se prvi dan ob 18.00 in se zaključijo zadnji dan po kosilu ob 14.00. Informacije in prijave: vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 po tel. št. 01/232–20–77, GSM: 051/613–374 ali po e-pošti na nasslovu [email protected].