Frančišek med jutranjo mašo: Spreminjati se, a ostati trdni v veri

23.10.2015 Papež Frančišek

Papeževa petkova jutranja homilija je govorila o presojanju znamenj časov. Frančišek je poudaril, da se časi spreminjajo in zato se moramo spreminjati tudi kristjani. A pri tem moramo ostati trdni v veri, za kar so pomembni tišina, premišljevanje in molitev. Obstaja namreč nevarnost, da se vdamo udobnosti konformizma.

Svobodni, da presojamo znamenja

S časi se zgodi to, kar se mora: spreminjajo se. Kristjani pa morajo delati tisto, kar hoče Kristus: ovrednotiti čase in se spreminjati z njimi, pri tem pa ostati »trdni v resnici evangelija«. To, česar ne moremo sprejeti, je miren konformizem, ki nas dela nepremične. Papež Frančišek je za izhodišče homilije vzel odlomek iz Pisma Rimljanom (Rim 7,18-25), ki se je bral med mašo v kapeli Doma svete Marte. Dejal je, da Pavel z veliko močjo oznanja »svobodo, ki nas je rešila greha«. V današnjem evangeliju pa Jezus govori o »znamenjih časov«. Tiste, ki znajo presoditi znamenja zemlje in neba, a ne presodijo časa Sina človekovega, imenuje hinavci. Bog nas je ustvaril svobodne, in da bi imeli to svobodo, se moramo odpreti moči Duha ter dobro razumeti, kaj se dogaja v nas in zunaj nas, pri tem pa uporabljati razločevanje.

»Imamo svobodo presojanja tistega, kar se dogaja zunaj nas. A da bi presojali, moramo dobro poznati tisto, kar se dogaja zunaj nas,« je izpostavil papež. In kako lahko počnemo to, kar Cerkev imenuje ''poznati znamenja časov''? »Časi se spreminjajo. Ravno krščanska modrost pa pomeni poznati te spremembe, poznati različne čase in poznati znamenja časov. Kaj pomeni ena stvar in kaj pomeni neka druga stvar. In to početi brez strahu, svobodno,« je poudaril Frančišek.

Tišina, premišljevanje in molitev

Dodal je, da vse to seveda ni lahko. Mnogo je zunanjih pogojev, ki pritiskajo tudi na kristjane in mnoge pripeljejo do udobnega nedelovanja. A kristjani običajno ne delujemo na ta način: ne prilagodimo se, ne umirimo se s tistim, kar mi je nekdo rekel, kar sem slišal, kar sem prebral … »Kaj je resnica? Kakšno je sporočilo, ki mi ga Gospod hoče dati s tem znamenjem časa? Da bi razumeli znamenja časov, je najprej potrebna tišina: biti v tišini in opazovati. Zatem pa v sebi premišljevati.« Kot primer je papež predlagal, naj se vprašamo, zakaj je sedaj toliko vojn ali zakaj se je kaj zgodilo. In potem molimo. »Tišina, premišljevanje in molitev,« je pojasnil. »Samo tako bomo lahko razumeli znamenja časov, kaj nam Jezus hoče povedati.«

Nenehno se moramo spreminjati

Nadaljeval je, da razumevanje znamenja časov ni opravilo, pridržano neki kulturni eliti. Jezus ne pravi: ''Glejte kako delajo univerzitetniki, glejte kako delajo doktorji, glejte kako delajo intelektualci.'' Jezus govori s podeželskim prebivalstvom, ki v svoji preprostosti zna ločevati zrnje od plevela. »Časi se spreminjajo in mi kristjani se moramo nenehno spreminjati,« je poudaril papež Frančišek. »Moramo se spreminjati – trdni v veri v Jezusa Kristusa, trdni v resnici evangelija. A naša drža se mora neprestano premikati glede na znamenja časov. Svobodni smo. Svobodni smo zaradi daru svobode, ki nam ga je dal Jezus Kristus. Naša naloga je, da gledamo, kaj se dogaja v nas, da razločujemo svoja čustva, svoje misli; in kaj se dogaja zunaj nas ter razločujemo znamenja časov. S tišino, premišljevanjem in molitvijo.«

Vir: Radio Vatikan.