Izjava o srečanju slovenskih škofov na temo zaščite otrok

Slovenski škofje so se v četrtek, 11. aprila 2019, na Nadškofiji Ljubljana sestali na redni seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK) posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi in se srečali s člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK.

Predsednik Ekspertne skupine mag. Alojz Milharčič je škofom predstavil letno poročilo o delovanju omenjene skupine, dr. Andrej Naglič je podal priporočila za zaščito otrok in učinkovitejšo obravnavo sumov spolnega nasilja, mag. Alenka Klemenc pa je predstavila psihološko-svetovalni pomen delovanja skupine. Na pobudo SŠK so se škofje sestali z Gorazdom Jesenkom, višjim kriminalističnim inšpektorjem iz Generalne uprave Slovenske policije, ki je škofom predstavil področje spolnih deliktov ter odgovoril na postopkovna in pravna vprašanja s področja zaščite otrok. Škofje obžalujejo kazniva dejanja, ki so jih storili nekateri duhovniki in so s tem prizadeli žrtve, njihove družine in vernike. Obenem pa so poudarili stališče papeža Frančiška za skupno zavezanost ničelni stopni tolerance do vseh oblik spolnega nasilja, se dosledno zavzeli za zaščito otrok in izrazili podporo tako žrtvam spolnih zlorab kot tudi vsem duhovnikom in pastoralnim delavcem, ki požrtvovalno delajo z mladimi. V ta namen so sprejeli Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, ki od vseh verskih delavcev zahteva prijavo suma kaznivega dejanja spolne zlorabe na policijo oz. državno tožilstvo. Ob sklepu srečanja so škofje izrazili podporo članom Ekspertni skupini za reševanje spolnih zlorab in se jim zahvalili za njihovo odgovorno in zahtevno delo.

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK


Ljubljana, 11. april 2019

Slovenska škofovska konferenca je na svoji 21. redni seji Stalnega sveta, dne 11. aprila 2019, sprejela naslednje

Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab

1. člen
Navodilo obvezuje vse škofe, duhovnike, diakone, redovnike in redovnice ter ostale verske uslužbence v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti, ki pripadajo teritorialnemu ali personalnemu sestavnemu delu Katoliške Cerkve v Republiki Sloveniji.

2. člen
Verski uslužbenec je dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem verske dejavnosti v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času.[1]

3. člen
Za pomoč pri naznanitvi spolne zlorabe državnim organom se verski uslužbenec lahko obrne na Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorabpri SŠK.

4. člen
Verski uslužbenec je dolžan ves čas dejavno sodelovati pri preiskovalnem in ostalem pristojnem delovanju državnih organov v zvezi z naznanjeno spolno zlorabo.

5. člen
Nobena oblika cerkvenega avtonomno-pravnega postopka preiskave in reševanja spolne zlorabe se ne sme začeti pred njeno naznanitvijo državnim organom.

6. člen
To navodilo začne veljati in se uporabljati z dnem objave v Sporočilih slovenskih škofij.

 

Msgr. Stanislav Zore OFM,
ljubljanski nadškof metropolit in
predsednik Slovenske škofovske konference


[1] Omenjena dolžnost prijave ne velja za primere, s katerimi se duhovnik seznani v okviru podeljevanja zakramenta sprave (prim: tretji odstavek 281. člena Kazenskega zakonika).