Izjava SKLS o predlagani noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

16.2.2015 Ljubljana Civilna družba, Družina, Država, Laik

V Svetu katoliških laikov Slovenije, ki združuje 39 civilno družbenih organizacij, odločno nasprotujemo spremembam Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki jo je predlagala Združena levica. Novela spreminja definicijo zakonske zveze in jo je v teh dneh Odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide po zgolj eni javni obravnavi sprejel kot primerno za nadaljnjo obravnavo.

Vlado želimo spomniti, da smo slovenske volivke in volivci 25. marca 2012 po triletnem javnem razpravljanju jasno zavrnili sporni Družinski zakonik. Nezaslišano je, da se sporna novela, ki je še veliko radikalnejša kot omenjeni zakonik, slaba tri leta kasneje sprejema potiho in po skrajšanem postopku.

Predlagane spremembe zato pomenijo neposredno ignoriranje volje volivcev, ki je bila na referendumu kot najvišjem možnem izrazu volje državljank in državljanov jasno izražena.

Čudimo se, da nekatere politične stranke izkoriščajo trenutek, ko se kot narod soočamo z veliko gospodarsko krizo in resnimi socialnimi problemi, in kot svojo prvenstveno nalogo prepoznavajo rušenje temeljnih naravnih in kulturnih danosti, ki omogočajo preživetje naroda, in s tem odpirajo ideološke teme, ki nas bodo le še bolj delile med seboj.

Predlagana novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih namreč med drugim:

1. zakonske skupnosti ne opredeljuje več kot življenjsko skupnost moškega in ženske, ampak kot »življenjsko skupnost dveh oseb«, ne glede na njun spol;

2. iz družinske zakonodaje izpušča omembo moškega in ženskega spola (2. člen) in omembo, da obstajata dva spola (3. člen);

3. vse pravne posledice, ki sedaj veljajo za skupnost ženske in moškega, prenaša tudi na istospolno skupnost dveh žensk ali dveh moških (vključno s posvojitvijo otrok in umetno oploditvijo);

4. na področju vzgoje in izobraževanja preprečuje staršem, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanjem, kar pomeni kršitev njihove ustavne pravice;

5. na vseh drugih področjih družbenega in javnega življenja vodi v sistemsko diskriminacijo in omejevanje svobode izražanja vseh tistih državljanov, ki se ne strinjamo z ideološko redefinicijo zakonske zveze in teorijo spola, saj novela ne predvideva ugovora vesti.

Vse kristjane, pripadnike drugih verskih skupnosti in vse ljudi dobre volje vabimo, da se ponovno združimo v prizadevanju za ohranitev temeljne vrednote zakonske skupnosti moškega in ženske, ki edina moreta posredovati novo življenje, in našim poslancem sporočimo, da predlagane spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih odločno zavračamo.

Svet katoliških laikov Slovenije

Več informacij:
[email protected]
www.skls.si

IZJAVA