Izjava Slovenske karitas ob mednarodnem dnevu hrane: 'Dostop do hrane in človekovo dostojanstvo sta neločljivo povezana'

16.10.2023 Ljubljana Karitas, Solidarnost
Foto: karitas.si Foto: karitas.si

Ob letošnjem mednarodnem dnevu hrane želimo poudariti izjemno pomembnost spoštovanja hrane, njenega racionalnega pridelovanja in uporabe ter zagotavljanja hrane najrevnejšim doma in po svetu. V okoliščinah tega časa se srečujemo z izjemnimi izzivi. Prehrambna kriza, ki jo povzroča vojna v Ukrajini, podnebne spremembe in spremljajoči vremenski ekstremi in ter inflacija, predstavlja velik pritisk na preskrbo s hrano, še posebej za najrevnejše prebivalce v Sloveniji in še bolj v revnih državah Afrike.

Karitas na 305 razdelilnih mestih po vsej Sloveniji deli hrano 99.400 revnim osebam. V preteklem letu smo v mreži Karitas razdelili 3.490 ton kupljene in podarjene hrane ter hrane iz Sklada za evropsko pomoč. V zadnjih mesecih je povpraševanje po njej še toliko večje, saj se tudi stiske zaradi splošne draginje, še posebej pa zaradi cen hrane zelo povečujejo. Na drugi strani samo v Sloveniji zavržemo 143.254 ton hrane letno, skupaj z neužitnimi deli (SURS za 2021). O tega je 53% zavržene v gospodinjstvih in 28% v restavracijah, v gostinstvu in v strežbi hrane.

Karitas v Sloveniji uspešno sodeluje z več kot 80 večjimi trgovskimi centri, številnimi proizvajalci hrane, kmeti in občasno z več kot 100 manjšimi trgovinami ter v njih prevzema hrano tik pred iztečenim rokom, kruh, sadje, zelenjavo, sladice in hitro pokvarljivo hrano, tudi toploteko. Na letni ravni Karitas razdeli preko 250 ton tovrstne tako imenovane »donirane hrane«.  K temu je potrebno pridati tudi donacije proizvajalcev in distributerjev hrane ter darovano hrano posameznikov v različnih akcijah, s čemer Karitas na letni ravni zbere preko 900 ton hrane. Vse to je dobrodošla dopolnitev pomoči družinam in starejšim. Skoraj vse delo pri tem opravijo prostovoljci Karitas in delavci preko javnih del.

Ob dnevu hrane velja tudi razmislek o našem odnosu do hrane, razsipnem ravnanju z viri in stiskami, ki jih hote ali nehote povzročamo drugim ljudem doma in po svetu, ki živijo v pomanjkanju.  

Karitas spodbuja dvig spoštovanja ter zavesti o dragocenosti hrane, za kar je odgovoren vsak s svojim ravnanjem in dobrim zgledom.