Izjava za javnost nadškofije Maribor

15.3.2022 Maribor Škofija Maribor, Zaščita otrok

Glede na medijske zapise (Delo in Slovenske novice, 12. 3. 2022) Nadškofija Maribor izjavlja, da so bili duhovniku, obtoženemu storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletnih oseb v času, ko je kot misijonar deloval v Kongu, takoj po prejemu prijave – upoštevajoč Določila glede hujših kaznivih dejanj, pridržanih sodbi Kongregacije za nauk vere, kot izhajajo iz motuproprija Varovanje svetosti zakramentov, apostolsko pismo papeža Frančiška Vi ste luč sveta in Vademecum glede nekaterih točk postopka v obravnavanju primerov spolne zlorabe mladoletnih, ki so jih zagrešili kleriki – izrečeni previdnostni ukrepi: ni mu dovoljeno delo z mladoletnimi in zadrževanje z njimi na samem ter reden stik s škofijskim ordinariatom in poročanje o svojem delu.

Prav tako je Nadškofija Maribor podala prijavo na Policijo in pisno zaprosila ordinarija kraja, kjer naj bi do zlorab prišlo, da v skladu s cerkvenimi normami začne preiskovalni postopek ter mu obljubila vso potrebno pomoč in sodelovanje.

Nadškofija Maribor je o zadevi obvestila Kongregacijo za nauk vere v Vatikanu in prejela njen odgovor, da se glede na že sprejete in izrečene previdnostne ukrepe počaka na izsledke predhodne preiskave.

Nadškofija Maribor poudarja, da v celotni fazi postopka deluje transparentno, sodeluje in izkazuje še naprej pripravljenost sodelovati z vsemi državnimi in meddržavnimi organi ter spoštuje kanonske norme kazenske narave. Zavzema se za ničelno toleranco do spolnih zlorab in iskanju resnice.  

Maribor, 15. marca 2022

Nadškofija Maribor

 

Vir: Nadškofija Maribor