Izjava za javnost ob narodni skupščini DMŽ

31.3.2019 Škofja Loka Duhovni program, Občni zbor

V domu duhovnosti s. uršulink Sv. Duh pri Škofji Loki je od 29. do 31. marca 2019 potekala narodna skupščina združenja Delavnice molitve in življenja (DMŽ). Ob praznovanju 25. obletnice DMŽ v Sloveniji, ki jo letos obhajajo, jih je vodil klic po utrjevanju ponovne utemeljitve DMŽ in samokritiki.

DMŽ so ena od novejših oblik nove evangelizacije in služenja v Cerkvi, ki temelji na postopnem, metodičnem učenju molitve in osebnem premišljevanju Božje besede. Tridnevnega programa, ki ga je pripravila narodna ekipa Slovenije, so se udeležili voditelji iz Slovenije, br. Štefan Kožuh, ki je Delavnice vpeljal v Slovenijo, in gostje iz tujine. V sklopu praznovanja je v soboto potekala okrogla miza. V nedeljo je zahvalno mašo daroval koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Udeležencem narodne skupščine so se pridružili tudi prijatelji in udeleženci Delavnic molitve in življenja, nekdanji voditelji in predstavniki gibanj.

Jedro združenja DMŽ so voditelji Delavnic molitve in življenje, ki izvajajo duhovne programe za različne starostne skupine. V teh 25-ih letih je v Sloveniji pri njih sodelovalo preko 6.500 udeležencev. Najbolj so prepoznani po Delavnicah za odrasle, izvajajo pa tudi prilagojene Delavnice za otroke, odraščajoče, mlade in zakonske pare ter Srečanja Izkušnja Boga. Voditelji se trudijo prvenstveno gojiti reden oseben, globok odnos z Jezusom, v molku in samoti, da bi mogli udeležence učiti moliti s pomočjo različnih molitvenih načinov. Večina kristjanov ne doživi globokega izkustva Boga, ker se prej ne potrudijo, da bi se izpraznili in umolknili. Delavnice molitve in življenja skušajo udeležencem omogočiti neposredno izkušnjo Boga, v intimnem odnosu, iz obličja v obličje, zato lahko za voditelje rečemo, da so prinašalci Boga. S pomočjo praktičnih navodil se udeleženci učijo moliti tako, da gojijo prijateljski odnos z Bogom, ki vemo, da ljubi vsakega človeka.

Ustanovitelj br. Ignacio Larrañaga – španski kapucin (1928–2013) poudarja, da morajo biti voditelji ponižni, saj je ponižnost absolutni pogoj za ljubezen. Naravna posledica molitve je nenehno prehajanje od sebičnosti k ljubezni, zato tudi pravimo, da ima molitev močno počlovečujočo razsežnost. Mislimo na ljubezen v neštetih odtenkih: delati dobro tistim, ki nam storijo slabo; odpuščati tistim, ki so nas razžalili; spraviti se, preden položiš svoj dar na oltar; delati dobro, ne da bi iskal povračilo; nastaviti drugo lice in ostati gospodar samega sebe; opomniti brate, vendar z blagostjo. K vsemu temu nas spodbuja vprašanje, ki si ga nenehno zastavljamo: »Kaj bi na mojem mestu storil Jezus?«

V Sloveniji je danes okrog 50 voditeljev, ki so organizirani v treh lokalnih koordinacijah: koprska, ljubljanska in mariborska. Aktivno v njih deluje 40 voditeljev; obiskujejo kraje in so pripravljeni prevoziti tudi več 100 km, da se odzovejo vabilu. Delovanje usmerja in koordinira narodna ekipa, ki jo od januarja 2019 animira Sonja Topler iz Vuhreda. Novi voditelji se na poslanstvo pripravljajo v enoletni Šoli priprave za voditelje, ki trenutno poteka v Vipavskem Križu. Voditelji pričajo za presežnost večnega, ki je nad minljivimi in prehodnimi stvarmi. Medtem ko se svet nagiba k temu, kar mineva, voditelji glasno govorijo o transcendentnosti večnega.

Program DMŽ je l. 1984 skupaj z nekaterimi laiki zasnoval br. Ignacio Larrañaga (slovenska izgovorjava: Ignacijo Laranjaga) in ustanovil mednarodno laiško združenje – skupnost voditeljev Delavnic molitve in življenja, ki je danes razširjeno po vsem svetu. Br. Ignacio Larrañaga je osebno izkusil globoko mistično srečanje z Gospodom. Ob tem pa je prepoznal tudi klic zadnjih papežev: sv. Pavla VI., sv. Janeza Pavla II. In Benedikta XVI., ki so vabili Božje ljudstvo in duhovnike: »Učite ljudi moliti.«

Združenje DMŽ ima lastno organizacijsko strukturo in statut, ki ga je l. 2002 dokončno potrdil Sveti sedež, v prenovljeni obliki pa Dikasterij za laike, družino in življenje l. 2019. Danes združenje vodi mednarodna ekipa pod vodstvom mednarodne koordinatorke Marie Eugenie Toro De Mejía iz Kolumbije, v Evropi pa conska koordinatorka Lorena Rodriguez Mediavilla iz Španije. Obe sta slovensko združenje počastili s svojo navzočnostjo na narodni skupščini.

Več na www.tovpil.orgin www.dmz.si.