Izšel je Instrumentum laboris za generalno zasedanje škofovske sinode o mladih

19.6.2018 Katoliška Cerkev Škofovska sinoda, Mladina

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so 19. junija 2018 predstavili delovni dokument Instrumentum laboris za 15. redno generalno zasedanje škofovske sinode, ki bo od 3. do 28. oktobra 2018 potekalo na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.

Instrumentum laboris ponuja številne iztočnice za razmislek in usmerja k iskanju konkretnih odgovorov, kot je na tiskovni konferenci zatrdil kardinal Lorenzo Baldisseri, generalni tajnik škofovske sinode. Dokument želi biti pripomoček pri spoznavanju, interpretiranju in izbiranju. Prav tako spodbuja k hoji, osvetljuje probleme in išče poti z rešitvami.

Vsakega mladega spremljati proti veselju ljubezni
Kardinal Baldisseri je pojasnil, da je prvi cilj sinode o mladih »ozavestiti celotno Cerkev o njeni pomembni in nikakor zgolj pomožni nalogi, da spremlja vsakega mladega proti veselju ljubezni«. Izhajajoč iz tega poslanstva bo Cerkev sama lahko »obnovila mladostni dinamizem«.Za Cerkev je pomembno sprejeti to priložnost in začeti razločevanje poklicanosti, da bi tako lahko »bolje odgovarjala na svojo poklicanost biti duša, luč, sol in kvas našega sveta«.

Instrumentum laboris je urejen po metodi razločevanja. Sama sinoda je v bistvu »urjenje v razločevanju«, saj proces sledi istim korakom, ki pomagajo mlademu človeku, da odkrije lastno poklicanost. Trije elementi razločevanja so: spoznati, razlagati in izbrati (glej Veselje evangelija, 51).

In ravno to so naslovi treh glavnih delov dokumenta. Prvi del pod naslovom Spoznati: Cerkev v poslušanju stvarnosti predstavi današnjo situacijo, v kateri se nahajajo mladi po vsem svetu. Globalizacija sicer res ustvarja veliko poenotenosti, a socialne, ekonomske, kulturne, verske in duhovne razlike ostajajo. V petih poglavjih je govor o tem, kaj danes pomeni biti mlad človek, predstavljene so različne izkušnje in jeziki, v ospredje je postavljena kultura odmetavanja, opredeljeni so antropološki in kulturni izzivi, poudarek pa je narejen tudi na poslušanju mladih.

Drugi del dokumenta, sestavljen je iz štirih poglavij, ima naslov Razlagati: vera in razločevanje poklicanosti. V luči vere je predstavljena panorama različnih zornih kotov v zvezi s ključnimi besedami sinode: mladost, poklicanost, razločevanje in spremljanje.

Naslov tretjega dela je vzet iz apostolske spodbude Veselje evangelija: Izbrati: poti pastoralnega in misijonarskega spreobrnjenja (glej Veselje evangelija, 25). V štirih poglavjih je predstavljena celostna perspektiva, izpostavljena je potreba po vstopi v vsakdanje življenje, v ospredje je postavljena skupnost, ki je evangelizirana in ki evangelizira, opredeljena pa je tudi animacijska in organizacijska plat pastorale.

Kardinal Baldisseri je še dejal, da nam sinoda o mladih daje priložnost, da ponovno najdemo upanje na dobro življenje, sanje o prenovljeni pastorali, željo po občestvu in gorečnost za vzgojo. Osebno pa je izrazil upanje, da bi sinoda bila priložnost za življenje in upanje za mlade, Cerkev in svet.

Dialog z mladimi prisoten ves čas
Podtajnik škofovske sinode Fabio Fabene pa je na tiskovni konferenci dejal, da Instrumentum laboris predstavlja »trenutek konvergence poslušanja vseh cerkvenih komponent in tudi različnih glasov, ki ji pripadajo«. Dokument je namreč sad obsežnega posvetovalnega dela, ki ga je vodilo generalno tajništvo sinode. Med različnimi iniciativami je spomnil na mednarodni seminar o mladih, septembra 2017, spletni vprašalnih, na katerega so odgovarjali mladi, ter predsinodalno srečanje marca letos. Zatrdil je še, da se bo dialog z mladimi na nek način nadaljeval tudi med samo sinodo.

Vir: Vatican News