Kardinal Parolin o papeževem potovanju v Sarajevo

4.6.2015 Vatikan Papež Frančišek, Potovanje

Osnovni povodi za apostolsko potovanje papeža Frančiška v Sarajevo v soboto, 6. junija, so trije: opogumiti katoliške vernike, ki živijo v Bosni in Hercegovini; predramiti klice dobrega v tej deželi; spodbuditi k prijateljstvu, bratstvu, dialogu in miru. Tako meni kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svetega sedeža, v intervjuju za vatikansko televizijo.

Kardinal Prolin je spregovoril o logu potovanja, ki bo potekalo pod geslom Mir z vami. »V logu,« je pojasnil, »vidimo goloba, ki ima v kljunu vejico miru. Potem je tu križ, znotraj katerega je trikotnik, ki predstavlja meje Bosne in Hercegovine. Barve so enake barvam iz državne zastave. Zatem je tu še omemba katoliške skupnosti, ki jo večinoma predstavljajo Hrvati. Geslo je pozdrav vstalega Jezusa njegovim apostolom. Papež gre kot romar dialoga in miru na kraj, ki ga je Janez Pavel II. poimenoval 'Jeruzalem Evrope'.«

Na vprašanje o sedanjih razmerah v državi je kardinal Parolin najprej spomnil na posledice vojne, ki je za sabo pustila več kot sto tisoč mrtvih in ogromno oseb, ki so morale zapustiti lastne domove ter oditi kot begunci. Poudaril je, da je »posledice vojne čutila predvsem katoliška skupnost, ki se je od začetka devetdesetih let do danes skoraj razpolovila, z osemsto tisoč na štiristo tisoč oseb«. Pripomnil je, da je v nekaterih župnijah ostalo le nekaj družin, predvsem pa ostareli. Poleg tega se danes beleži visoka migracija, predvsem mladih, zaradi brezposelnosti, pomanjkanja dela in iskanja boljših možnosti v drugih okoljih. Tu je tudi splošen demografski padec, ki prav tako prizadene katoliško skupnost.

Vatikanski državni tajnik je spregovoril tudi o »kompleksni politični strukturi države, ki se kaže v skupnem bivanju treh etnij: Bošnjakov, Hrvatov in Srbov; na strukturni ravni pa se izraža preko skupnega obstoja treh stvarnosti: Federacija Bosne in Hercegovine, Republika srbska in okrožje Brčko«. Pri tem je kardinal Parolin je izpostavil potrebo po »realizaciji temeljne enakosti med vsemi državljani in med vsemi socialnimi, kulturnimi in političnimi plastmi« v državi, in sicer na način, da bi se vsi »čutili državljani v polnem pomenu besede s svojo specifično identiteto, neodvisno od števila«. Gre za stanje, ki bi po njegovem prepričanju nedvomno lahko pomagalo k miru. To pa bi seveda s pomočjo mednarodne skupnosti, ki je navzoča v državi, lahko prispevalo k želji Bosne in Hercegovine po vstopu v Evropsko unijo. Kardinal je dodal, da bi Bosna in Hercegovina v tem smislu lahko postala zgled za primere po svetu, kjer obstajajo težave pri povezovanju in sprejemanju različnosti, kar pogosto postane povod za konflikte, namesto za vzajemno bogatenje.

Ob koncu intervjuja je kardinal Parolin izrazil željo, da bi papežev obisk Sarajeva prispeval k dobremu in izboljšanju države, a da bi prav tako bil povabilo vsem ljudem, naj ponovno najdejo razloge za mir, spravo ter človeški, duhovni in materialni napredek.

Podpredsednik Škofovske konference Bosne in Hercegovine Msgr. Tomo Vukšić: papež prihaja kot 'prerok' boljše prihodnosti

Vir: Radio Vatikan.