Karitas začenja dobrodelno akcijo 'Pomagajmo preživeti in živeti'

19.4.2024 Ljubljana Karitas, Solidarnost

Slovenska karitas je predstavila začetek dobrodelne akcije "Pomagajmo preživeti in živeti". Namenjena je predvsem pomoči starejšim, trajno brezposelnim, socialnem vključevanju težko zaposljivih oseb in podpori zaposlenim z minimalno plačo, neredno zaposlitvijo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije so predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2023.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas je povedal: »Pomoč Karitas starejšim in socialno ogroženim posameznikom, v aktivni dobi, je v lanskem letu presegla 1,4 mio EUR. Večina virov so predstavljali EU hrane, sredstva FIHO in razpisi lokalnih skupnosti. K temu je pripspevala tudi akcija Pomagajmo preživeti in živeti, v kateri se je lani zbralo 132.779,16 EUR. Materialno pomoč je leta 2023 prejelo 18.679 starejših, kar 6 % več kot v letu prej. Njihova velika težava je tudi osamljenost. Temu se pridružuje preko 8.000 posameznikov v aktivni dobi, ki živijo sami. Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, so velikokrat slabše funkcionalni in imajo različne težave v duševnem zdravju. Med njimi so tudi invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni in nesposobni za redno zaposlitev iz različnih razlogov. Pri številnih, se stiske dodatno poglabljajo z zadolženostjo in s težavami pri zagotavljanju pogojev za osnovne bivalne pogoje. Pomoč namenjamo tudi programom socialnega vključevanja v katero je vključeno 1.170 prejemnikov, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. 177 prejemnikov pomoči je vključenih v prostovoljstvo, na osnovi katerega prejemajo dodatek za delovno aktivnost. Vsako leto je na Karitas vključenih več kot 30 oseb preko javnih del.«

Janja Deutschmann, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je predstavila projekt, ki naslavlja ciljno skupino dolgotrajno brezposelnih oseb in sodelovanje različnih ustanov, ki pomagajo brezposelnim osebam.

Jože Kern, generalni tajnik Škofijske karitas Ljubljana je predstavil aktualne razmere, ki jih srečuje pri prosilcih za pomoč: »Med prosilci je tudi vedno več oseb, ki so nezmožne za delo. Imajo zdravstvene ali psihične težave, ki jim to onemogočajo. Povedo, da bi radi delali, pa ne zmorejo. Ne zmorejo tempa, ne dosegajo norm. Po poskusnem delu jih običajno odpustijo. Pomoč pri Karitas prejemajo številni starejši z nizkimi pokojninami, zdravstvenimi težavami in majhno socialno mrežo. Med njimi je veliko starih ljudi, ki imajo nizke pokojnine, ki lahko zaprosijo še za varstveni dodatek. Žal pa nekateri tega ne storijo, ki se bojijo, da bodo izgubil nepremičnino, čeprav to ne velja.«

Rozalija Jeglič, voditeljica Župnijske karitas Vodice je poudarila: »Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten odnos do vseh ljudi, posebej še do tistih, ki so v stiski in pogosto odrinjeni na rob družbe. Skrbimo za je ohranjanje človeškega dostojanstva.«

Na Slovenski karitas spodbujajo ljudi v stiski in izključeni iz družbe, ne odlašaj z iskanjem pomoči, saj je včasih že s pogovorom mogoče najti rešitev. Ob sodelovanju humanitarnih organizacij, države in vsakega iz med nas ter z medsebojno solidarnostjo nihče ne bi smel ostati v stiski.

Več na spletni strani Karitas.