Kateheze v pripravo na 8. svetovno srečanje družin

7.11.2014 Katoliška Cerkev Družina, Svetovni dan

Pred nami so kateheze, ki jih je v pripravi na 8. svetovno srečanje družin (Philadelphija, ZDA, 22. - 27. 9. 2015) pripravila nadškofija Philadelphia v sodelovanju z papeškim svetom za družino.

Te kateheze razlagajo, kako vse katoliško učenje o zakonu, spolnosti in družini izhaja iz naših osnovnih prepričanj o Jezusu. Te kateheze ponujajo pripovedni začetek z našim stvarjenjem, trezno ugotavljajo naš padec in izzive, s katerim se soočamo, ter poudarjajo Božji načrt za naše odrešenje. Ljubezen je naše poslanstvo in samo če bomo ljubili Boga in bližnjega bomo v polnosti živi.

Te kateheze so namenjene vsem, ki si želijo poglobiti svoje znanje o učenju Cerkve glede zakona in družine. Priporočamo jih za preučevanje v župnijskih občestvih, duhovnikom za študij ob pripravi na razna srečanja in pridige, zakonskim skupinam, ...

Za prevode katehez je poskrbel Medškofijski odbor za družino.

Odgovarja Sandi Koren, tajnik MOD.

1. KATEHEZA (Ustvarjeni za veselje)

2. KATEHEZA (Poslanstvo ljubezni)

3. KATEHEZA (Pomen človeške spolnosti)

4. KATEHEZA (Dva postajata eno)