Komisija Pravičnost in mir pozdravlja izjavo SAZU o spravi

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci pozdravlja izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi na Slovenskem.

V danem zgodovinskem trenutku gre za pomembno pobudo, v kateri so prisotni poglavitni vidiki, ki v slovenski javnosti do sedaj niso bili dovolj upoštevani. Izjava je korak v procesu, ki ga je treba nadaljevati. Zato podpiramo tudi prizadevanje predsednika republike gospoda Boruta Pahorja, da spodbudi nadaljnje korake k »soočenju s preteklostjo v vsej njeni resničnosti«, in sicer z ustanovitvijo mnenjsko uravnotežene skupine različnih zgodovinarjev, pravnikov in drugih uveljavljenih strokovnjakov, ki naj temeljito in celovito preučijo in presodijo tedanji položaj ter ovrednotijo razloge in odgovornosti za ravnanja takratnih družbenih in političnih skupin. Ob tem upamo, da bo izjava takoj pospešila procese za zagotovitev pravice do groba, rehabilitacije žrtev medvojnega in povojnega nasilja in poprave krivic, ki so, kot trdi izjava, na samem začetku spravne ideje med Slovenci. Prav tako pričakujemo, da bo izjava SAZU vplivala na izrazje in nadaljnjo obravnavo medvojnih in povojnih dogodkov v šolskih učbenikih in v javnem govorjenju nasploh. Strinjamo se, da je le s prizadevanjem za resnico, za popravo krivic, s spoštovanjem drugače mislečih, na podlagi obče veljavnih etičnih načel ter s pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim, pobitim in umorjenim, mogoče hitreje stopati po poti slovenske sprave.

Msgr. dr. Anton Stres
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK