Krovna pogodba za oživitev dvorca Betnava in vloga nadškofa Antona Stresa

7.6.2013 Maribor Gospodarstvo, Škofija Maribor
Dvorec Betnava - vir - spletna stran Maribor Pohorje Dvorec Betnava - vir - spletna stran Maribor Pohorje

Zaradi pogostih navedb v medijih o posledicah sklenjenega Dogovora o poslovnem sodelovanju pri obnovi, rekonstrukciji in dozidavi dvorca Betnava (t. i. krovna pogodba) med Nadškofijo Maribor in Vegradom d. d. ter  vlogi, ki jo je pri tem imel nadškof pomočnik dr. Anton Stres kot takratni zakoniti zastopnik Nadškofije Maribor, zadolžen za gospodarske zadeve, v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Krovna pogodba je na načelni ravni določala okvir sodelovanja pri revitalizaciji dvorca Betnave, ki bi prinesla odprtje novih delovnih mest in poživitev akademskega, pastoralnega, civilno-družbenega, športno-rekreacijskega in kulturno-umetniškega življenja območja ter ohranjala kulturno dediščino.

Omenjena pogodba je bila sestavljena in sklenjena vestno in pošteno, družbeno odgovorno in s skrbnostjo dobrega gospodarja. V skladu s smernicami gospodarskega sveta mariborske nadškofije jo je kot tako podpisal takratni nadškof pomočnik dr. Anton Stres. Pri izvrševanju krovne pogodbe  nadškof Stres ni sodeloval in o tem ni bil seznanjen, zato tudi ne more nositi nikakršne odgovornosti za morebitne nepravilnosti, ki so se pojavile v teku izvajanja projekta oživitve dvorca Betnava.


Tiskovni urad Nadškofije Maribor