Leta 2016 se je s papežem v Vatikanu srečalo skoraj štiri milijone oseb

Ob koncu koledarskega leta 2016 je Prefektura papeške hiše objavila tabelo, ki povzema udeležbo vernikov na različnih srečanjih s svetim očetom, ki so se v letu 2016 odvila v Vatikanu. To so bile posebne in splošne avdience, jubilejne avdience, liturgije ter molitvi Angel Gospodov in Raduj se, Kraljica nebeška.

V statistiko niso vključena srečanja s papežem v rimskih škofijah, drugod po Italiji ali med mednarodnimi potovanji, katerih se je sicer udeležilo veliko število vernikov. Spomnimo, da je na velikih dogodkih ali ob ulicah v Mehiki, na otoku Lezbos, v Armeniji, na Poljskem, v Gruziji, Azerbajdžanu in na Švedskem svetega očeta pričakalo več milijonov oseb.

Kar zadeva omenjene dogodke v Vatikanu, so podatki sicer zgolj približni, izračunani na podlagi vprašanj o udeležbi na dogodkih, s katerimi se ljudje obračajo na Prefekturo papeške hiše, vstopnic, ki jih le-ta razdeli, in ocen glede števila navzočih v trenutkih, kot so na primer opoldanski nagovori ali svete maše na Trgu sv. Petra.

Statistika glede na mesece

Tako na primer, kar zadeva liturgična obhajanja, izstopata predvsem meseca marec in september, prvi zaradi velikega tedna, in drugi zaradi kanonizacije Matere Terezije iz Kalkute. Obakrat je bilo prisotnih preko 165 tisoč vernikov, medtem ko jih je bilo najmanj, manj kot 30 tisoč, v prvih dveh in zadnjem mesecu leta. Na skupno 43 splošnih avdiencah je bila udeležba najvišja oktobra, ko je bilo število navzočih skoraj 120 tisoč. Nekaj manj kot 100 tisoč oseb se jih je udeležilo tudi marca, aprila, maja in septembra. Najvišje število udeležencev, okoli 65 tisoč, na posebnih avdiencah pa je bilo februarja. Med jubilejem, ki je v veliki meri sovpadal z letom 2016, so v Vatikanu potekale tudi jubilejne avdience. Bilo jih je 11. Največ oseb, 93 tisoč, se je med le-temi zbralo meseca oktobra, najmanj, 15 tisoč, pa na eni izmed dveh junijskih jubilejnih avdienc. Kar zadeva opoldanske molitve na Trgu sv. Petra, je bilo udeležencev največ, 300 tisoč, januarja. Sledijo meseci december z okoli 210, maj s 170 in november s 150 tisočimi udeleženci, medtem ko se je število prisotnih na trgu v preostalih mesecih gibalo okoli 100 tisoč.

Statistika glede na različne vrste srečanj

Glede na različne vrste srečanj je bila prisotnost največja ravno med opoldanskimi molitvami, ko je število zbranih preseglo milijon in pol. Sledijo liturgične slovesnosti s skoraj milijon prisotnimi, splošne avdience, na katerih se je zbralo preko 760 tisoč oseb, jubilejne avdience s slabimi 450 tisoč udeleženci in nazadnje še posebne avdience, ki se jih je udeležilo skoraj 170 tisoč oseb.

Skupno število oseb, ki so to leto prišle v Vatikan in se srečale s svetim očetom, je sicer le malo manj od štirih milijonov. 

Vir: Radio Vatikan.