Leto vere

Papež Benedikt XVI. je z apostolskim pismom Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere, ki bo na ravni vesoljne Cerkve potekalo od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013.

V pismu je papež nakazal pomen in cilje leta vere. Osrednji namen leta je, da bi se v vsakem verniku vzbudilo hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. To bo priložnost tudi za poglobitev praznovanja vere v bogoslužju, zlasti v evharistiji, ki je »vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč«.[1] Poleg tega sta namena leta vere tudi okrepiti življenjsko pričevanje vernikov, da bo raslo v svoji verodostojnosti ter da bi znova odkriti vsebine vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo.[2]


Veroizpoved (Credo)[3]

Sama izpoved vere je hkrati osebno in skupnostno dejanje. Prvi subjekt vere je namreč Cerkev. V veri krščanske skupnosti vsakdo prejema krst, učinkovito znamenje vstopa v krog verujočega ljudstva za dosego odrešenja. V letu vere bodo zato po škofijah in župnijah potekale številne pobude z namenom, da bi ljudje bolje in globlje spoznali pomen veroizpovedi.

Veroizpovedni obrazec ali vera (po latinsko Credo) so razčlenjeni obrazci, s katerimi je Cerkev od vsega začetka izražala in predajala naprej svojo vero v kratkih in za vse vernike obvezujočih obrazcih. Najstarejši simboli vere so krstne veroizpovedi. Ker krščujemo »v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (prim. Mt 28,29), so tam izpovedane verske resnice, razčlenjene v odnosu do treh oseb presvete Trojice.

Najstarejša veroizpovedna obrazca sta Apostolska veroizpoved, ki je starodavna krstna veroizpoved (simbol) rimske Cerkve, in Nicejsko-carigrajska veroizpoved, ki je sad prvih dveh vesoljnih cerkvenih zborov, nicejskega (leta 325) in carigrajskega (381). Še danes ostaja skupna vsem velikim Cerkvam Vzhoda in Zahoda.


Nicejsko-carigrajska veroizpoved

 

Kristus Pantokrator - Cappella Redemptoris Mater Vaticano - Foto Centro Aletti

 

Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, Luč od Luči,
pravi Bog od pravega Boga.
Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno.
Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device
in postal človek.
Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom,
je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa,
sedi na Očetovi desnici.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

Verujem v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja.
Ki izhaja iz Očeta in Sina.
Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo.
Ki je govoril po prerokih.

In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.

Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku.

Amen.


Logotip


Razlaga logotipa

Na kvadratnem polju je upodobljena ladja, ki pluje na valovih, kar simbolizira Cerkev. Jambor je križ, na katerem se pne jadro, ki ga v logotipu predstavlja monogram IHS. Krog v ozadju nakazuje na sonce, v povezavi z monogramom pa evharistijo.

Poseben logotip za leto vere, ki ga je pripravil Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije, je brezplačno na voljo škofovskim konferencam, škofijam, župnijam in drugim ustanovam v nekomercialno in neprofitno rabo. Avtorske pravice (copyright) ima omenjeni Papeški svet.

Pdf razlaga v angleškem jeziku

Logo jpg format EN

Logo jpg format LAT

Logo jpg format ITA


Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI. z naslovom Vrata vere

Molitev ob letu vere za novo evangelizacijo

Med letom vere bodo določene pobožnosti združene z darom svetih odpustkov


Pobude in dejavnosti v Cerkvi na Slovenskem ob letu vere

Pobude in dejavnosti ki se bodo odvijale na škofijski, dekanijski ali župnijski ravni ter tiste, ki bodo pripravile redovne skupnosti, gibanja ali druge ustanove, lahko sporočite na e-naslov:

 

[email protected]

Uradna spletna stran za leto vere

Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je pripravil posebno spletno stran z napovedjo dogodkov, temeljnimi besedili in pastoralnimi pripomočki ob letu vere in je dostopna na naslovu:

 

http://www.annusfidei.va


Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


 


[1]    II. vatikanski cerkveni zbor, Konstitucija o svetem bogoslužju, 10.

[2]    Prim. papež Janez Pavel II., Apostolska konstitucija 'Zaklad vere' (11. oktober 1992), v: AAS 86 (1994), 116.

[3] Prim. Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve, 33-35.


Dogodki v letu vere v Sloveniji


Molitvena ura za vero v wordovi oz. pdf različici

Molitev za dar vere v wordovi in pdf različici