Letošnji Nikodemovi večeri so bili posvečeni kritičnemu mišljenju

1.12.2022 Slovenija Civilna družba, Izobraževanja, Mladi
Foto: Katoliška mladina Foto: Katoliška mladina

Nikodemovi večeri so izobraževalni večerni pogovori, ki jih v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani pripravlja Katoliška mladina.

Kritično mišljenje in politika

Na prvi okrogli mizi, ki je potakala v torek, 22. novembra 2022, v Jezuitskem kolegiju v Ljubljani in je v ospredje postavila kritično mišljenje in politiko, se je moderator pogovarjal z dolgoletnim diplomatom, nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča in profesorjem mednarodnega prava dr. Ernestom Petričem. Pri razpravi bi moral sodelovati tudi novinar in zgodovinar dr. Jože Možina, vendar se dogodka zaradi bolezni ni udeležil.

Dr. Petrič je na podlagi dolgoletnih političnih izkušenj komentiral aktualno stanje v Sloveniji, Evropi in svetu ter skušal orisati, na kaj moramo biti pozorni pri sprejemanju političnih odločitev v prihodnosti. Prihajamo v čase, polne izzivov in negotovosti, zato je ključno sodelovanje v različnosti. Poudaril je še, da sta za zakonodajalca ali razsodnika pomembna sposobnost distanciranja od problema in neodvisni razmislek.

Kritično mišljenje in Cerkev

Drugi večer je potekal v četrtek, 24. novembra 2022, v Študentskem domu Vincencij na Taboru. Osredotočil se je na kritično mišljenje in Cerkev. V pogovoru so sodelovali duhovnik dr. Gašper Kočan, voditelj Družine in življenja Benjamin Siter, psihoterapevtka dr. Barbara Simončič in študent ter novinar Urban Šifrar.

Gostje so glede na svoje področje delovanja predstavili vsak svoj pogled na tematiko. Gašper Kočan je poudaril, da kritično presojanje Cerkve oz. kristjana poteka predvsem preko vere v Jezusa Kristusa in njegovo oznanilo. Benjamin Siter je orisal svojo življenjsko zgodbo in izpostavil pomen družin znotraj Cerkve. Življenje se začne zares spreminjati, ko se posameznik, nato pa par in družina, odločijo za duhovno življenje. Barbara Simončič je predstavila pomen vzgoje. Vloga starša je, da sprejme otrokove razmisleke, vprašanja in dvome. Če jih zatre, lahko otrok dobi občutek, da je z njim nekaj narobe in nima s svojimi mislimi v svetu kaj početi. Urban Šifrar je kritično misel primerjal s krepostjo razumnosti oz. previdnosti, pri kateri gre za iskanje resnice v konkretnih stvareh. Opozoril je še na nevarnost relativizma, ki je največji sovražnik kritične misli.

Pogovor se je zaključil z vprašanjema, s čim se mora soočiti Cerkev v 21. stoletju in kako lahko sami prispevamo k spremembam. Sogovorniki so se strinjali, da je temeljen obrat k Bogu in svetemu, iskoristiti pa je treba tudi možnosti, ki jih ponujajo sodobna komunikacijska tehnologija in mediji.

Kritično mišljenje in mediji

Zadnji večer je potekal v ponedeljek, 28. novembra 2022, v prostorih Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. O kritičnem mišljenju v medijih so se pogovarjali filozof dr. Branko Klun, urednik tiskanega tednika Domovina Tino Mamić in televizijska voditeljica na RTV SLO Vida Petrovčič.

Dr. Branko Klun je v uvodnem predavanju predstavil, kako danes razumemo kritično mišljenje in kaj v resnici je. Opredelil ga je kot sposobnost razločevanja, ki sestoji iz treh razsežnosti – ontološke (zaupanje v resničnost stvari), etične (spoštovanje spoznavanja drugega) in duhovne (notranja svoboda za sprejemanje dejstev).

V nadaljevanju so sodelujoči predstavili svoj pogled na slovenske medije. Oba gosta, ki delata v medijih, sta poudarila, da se slovenski novinarji še vedno oklepajo miselnosti, da morajo ugajati politiki, ki jim je do osamosvojitve narekovala, kako morajo poročati.

Tino Mamić je pri tem izpostavil, da ni problem novinarjevo osebno politično prepričanje, temveč to, da svoje stališče meša s profesionalnim delom, Vida Petrovčič pa je dodala, da je težava tudi izobraževanje, saj se novinarje uči, kako naj mislijo, pri čemer umanjkata miselna odprtost in sposobnost branja primarnih virov.

Aleks Birsa Jogan,
Katoliška mladina