Mariborski duhovniki o zaščiti otrok

17.11.2020 Nadškofija Maribor Zaščita otrok, Škofija Maribor

V torek, 17. novembra 2020, je preko videokonference potekalo srečanje mariborskih duhovnikov in diakonov, na katerem sta bila prisotna tudi mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl in upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek.

Srečanje je nosilo naslov Spolne zlorabe – rana Cerkve in vsega sveta. Uvodno predavanje je imel mag. Sebastijan Valentan, tajnik Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenciin sodnik mariborskega Metropolitanskega cerkvenega sodišča, ki je povzel bistvene poudarke p. Hansa Zollnerja, vodilnega cerkvenega strokovnjaka na področju zaščite otrok in mladoletnih ter predsednika Centra za zaščito otrok(CCP) na papeški univerzi Gregoriana, ki jih je ta imel na dvodnevnem spletnem seminarju 16. in 17. novembra 2020 za različne skupine ljudi v cerkvenih službah v Sloveniji. Ti poudarki so: ustrezno oblikovanje bodočih klerikov, trajna vzgoja in osebno delo – pozornost na življenjske krize ter dobro poznavanje cerkvene in državne zakonodaje. Pri slednji je Valentan še posebej izpostavil apostolsko pismo papeža Frančiška Come una madre amorevole(Kot ljubeča mati) z dne 4. 6. 2016, ki kaznuje škofe, ki bi prikrivali primere spolnih zlorab nad mladoletnimi in ranljivimi odraslimi v Cerkvi; vrh predsednikov škofovskih konferenc iz vsega sveta leta 2019 v Vatikanu na temo zaščite mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi; apostolsko pismo papeža Frančiška Vos estis lux mundi(Vi ste luč sveta) z dne 7. 5. 2019, ki je med drugim uvedlo ustanovitev enega ali več stalnih in javnosti lahko dostopnih sistemov za podajo prijav ter nove slovenske Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji (Smernice), ki bodo začele veljati s 1. decembrom 2020.  Valentan je Smernice podrobno predstavil in vse povabil, da jih natančno preberejo in se z njimi seznanijo.

Sledil je pogovor z udeleženci srečanja, v katerem je bilo možno zastavljati vprašanja, na katera sta odgovarjala Valentan in izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, predsednik mariborskega Metropolitanskega cerkvenega sodiščain profesor prava na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Duhovnike je zanimalo kako je s podajo prijav spolnih zlorab, kakšno vlogo imajo civilne iniciative, kako obravnavati domnevne žrtve in kje je mesto domnevnih in dejanskih storilcev. Udeleženci srečanja so se seznanili tudi s Skladom za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab, ki ga je letos ustanovili slovenski škofje (Sklad). Prevladala je misel, da je potrebno omenjeni Sklad dopolniti ali preoblikovati in sicer tako, da bo namenjen tudi domnevnim storilcem kaznivih dejanj, saj končno v fazi še trajajoče preiskave tako prijavitelj (domnevna žrtev) kot obtoženi uživata domnevo nedolžnosti in sta v nekem smislu izenačena. To bi bilo ne samo potrebno, ampak tudi pravično.

Mag. Sebastijan Valentan