Mednarodna znanstvena konferenca Žrtvovanje: od izvorov kulture do izzivov sodobnega življenja

V Celju bo med 3. in 5. novembrom 2016 potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Žrtvovanje: od izvorov kulture do izzivov sodobnega življenja. Organizira jo Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Številna temeljna in življenjsko pomembna področja ter vidiki (človeškega) življenja – najbolj očitno religija, etika, politika, vendar tudi drugi, kot na primer ekonomija – so na ta ali oni način odločilno prepleteni z razumevanjem in praksami žrtvovanja. V različnih zgodovinskih obdobjih in kulturah so žrtvovanje različno dojemali in prakticirali. Opazna je velika raznolikost njegovih oblik kot tudi vpliva, ki ga je (njegovo razumevanje) imelo, tako v preteklosti kot tudi danes.

Očiten primer, kako močno lahko žrtvovanje učinkuje na družbo, predstavljajo (samomorilski) teroristični napadi, ki po eni strani povzročajo in širijo žalost, obup, paniko, po drugi pa jezo, srd, maščevalnost ter strah. Le-ti so spremenili podobo ter organiziranost sodobnega sveta. Toda pomen žrtvovanja sega veliko širše in globlje od njih.

Žrtvovanje je povezano z izvorom človeške kulture in njenimi preobrazbami. Njegov bistveni pomen za človeško kulturo na splošno in njegova vloga v sodobnem globaliziranem svetu, ki ga ogrožata zmedena politika in terorizem, ter pomembna povezanost obojega, je razlog, zaradi katerega smo ga izbrali za glavno temo letošnje konference.

Tudi današnji čas pozna številne oblike žrtvovanja, ki jih kot takih pogosto ni lahko prepoznati. Prisotne so na vseh ravneh življenja (političnem, socialnem, gospodarskem …), in jih ne moremo razumeti, če jih obravnavamo ločeno. Zato je naša konferenca interdisciplinarna, s poudarkom na humanističnih vidikih. Njen program vsebuje številna predavanja domačih in tujih profesorjev ter drugih znanstvenikov in raziskovalcev. Je že dvanajsta v nizu konferenc, ki jih od 2005. vsako leto novembra organiziramo v Celju in na katerih so se do sedaj zvrstile teme, zajete v njihovih naslovih (naštejemo zgolj nekatere): Oseba in dobro, Etične razsežnosti razmerja med vero in znanostmi, Dialog in trki civilizacij, Globalizacija in preživetje, Umetnost življenja, Možnosti in pomen sprave, Kultura strahu, Soočenje z genocidom in samomorom, Religije in ideologije - mir ali nasilje, Resnica in sočutje.

Več o sami konferenci si lahko preberete tudi na spletni strani konference: http://celje-conference.blogspot.si.

PROGRAM


Glede dodatnih informacij se obrnite na gospo Urško Lampret: e-pošta: [email protected], GSM: 040 475 021.