Mednarodni ekumenski simpozij »Teologija v dialogu«

16.10.2014 Maribor Teološka fakulteta

Po več kot dvajsetletnem premoru je bil leta 2012 v Mariboru ponovno organiziran ekumenski in medverski simpozij, ki je napovedal ponovno oživitev ekumenske in dialoške tradicije na mariborski teologiji.

Mednarodni ekumenski simpozij, ki ga Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog Teološke fakultete UL organizira na Enoti v Mariboru bo od 16. do 18. oktobra 2014, nosi naslov Teologija v dialogu.

Na simpoziju bo sodelovalo več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov in doktorskih študentov. Med drugimi

- akad. prof. dr. Jože Krašovec, dr. bibličnih ved, filozofije, teologije in zgodovine religijske antropologije;
- izr. prof. Milan Žust, svetovalec Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov;
-izr. prof. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof;
- izr. prof. dr. Jure Zečević, predstojnik ekumenskega inštituta KBG Zagreb,
- in mnogo drugih (seznam sodelujočih je dostopen tukaj).

Informacije o simpoziju in povzetki plenarnih predavanj so na povezavi tukaj

Več informacij dobite na spletni strani Teološke fakultete.