Molitev in post za domovino 2013

13.2.2013 Slovenija Država, Molitev, Post

Ob začetku posta, na pepelnično sredo, 13. februarja 2013, se začenja tudi pobuda Molitev in post za domovino, ki jo je Iniciativna skupina za molitev in post za domovino v sklopu praznovanja 20. obletnice samostojnosti Slovenije prvič podala pred dvema letoma. Glede na pozitiven odziv in aktualne razmere v družbi, so akcijo lani razširili in dopolnili.

Organizatorji k molitvi v postnem času vabijo posameznike, skupine, župnije, redovne skupnosti ter gibanja, skupnosti in združenja v domovini, zamejstvu in po svetu, da z molitvijo in postom pripomorejo k preporodu posameznika, družbe in naroda. Zainteresirani se pobudi lahko pridružijo individualno ali organizirano.

Letos posebej vabijo župnije, da bi za en dan prevzele dežurstvo v molitvi in postu za domovino. Na pobudo so se številne župnije že odzvale, lahko pa se jim pridružijo še nove. Naj molitev in post postaneta širša družbena in osebna pobuda za spreobrnjenje in dar za ljudi, ki so v stiski. Kot posamezniki in skupnost spletimo mrežo prošenj za domovino. Težke razmere na različnih področjih še bolj kličejo k prošnji za blagoslov, kesanje in medsebojno pomoč. Zavedamo se, da zla, ki se bohoti v nas, v svetu in v družbi, ni mogoče pregnati drugače, kot s postom, molitvijo in Božjo besedo.

Seznam župnij, ki sodelujejo v pobudi za molitev in post za domovino.


Pogled v zgodovino

V zgodovini se je že marsikdaj izkazalo, da sta molitev in post pospešila reševanje problemov, ki so se po človeški logiki zdeli nerešljivi. Molitev in post globoko posežeta v misel in delovanje ljudi, da zopet uzrejo to, kar je bistveno in so ponovno pripravljeni delati za skupno dobro ter za vsestranski osebni in družbeni razvoj.

Organizatorji pobude so prepričani, da lahko z molitvijo in postom zopet odkrijemo najbolj plemenito v nas, se osvobodimo nemoči, brezupa in brezčutnosti ter se odpremo za pozitivne rešitve: za to, kar je lepo, dobro, pravično in resnično – najprej pri sebi in svojih najbližjih, nato pa tudi v družbi.

Predlagajo, naj post poteka ob kruhu in vodi. Pobuda je sicer nastala med katoličani, vendar molitev in post poznajo tudi druge kulture in religije. Molitev in post lahko razumemo tudi kot pobudo za bolj človeško in življenju naklonjeno vzdušje državljanov, ne glede na narodno, politično ali versko pripadnost. K postu in molitvi vabijo vse, ki jim je mar za domovino Slovenijo. Posamezniki ali skupine bodo molili, meditirali, premišljevali in se postili v skladu z njihovo kulturo in versko pripadnostjo. Po različnih poteh bodo ustvarjali povezavo vsega, kar je resnično dobro in tudi temelj upanja za skupno sobivanje ter celoviti razvoj.


Tisti, ki se bodo za pobudo odločili organizirano, naj to po e-pošti sporočijo na e-naslov [email protected], kjer dobijo tudi dodatne informacije. Prim. tudi spletno stran.