Molitev Stične mladih 2013

15.8.2013 Slovenija Mladina, Molitev

Organizatorji festivala Stična mladih med 15. avgustom in 21. septembrom 2013 pripravljajo pobudo z naslovom Molitev Stične mladih 2013. Njen namen je med verujočimi, posebej med duhovniki in drugimi Bogu posvečenimi osebami, spodbuditi molitev za mlade ter njihove življenjske situacije.

Na duhovnike, redovnike, redovnice in druge posvečene so naslovili pismo, v katerem omenjajo, da so bile njihove življenjske odločitve za izbrani življenjski stan izmoljene. Naslovljence vabijo, da se omenjeni pobudi pridružijo z mašnim darovanjem, z molitvijo ali žrtvami, poiščejo mlade in izprosijo, da bi bili tudi oni deležni čistih izvirov.

Vseh 38 dni (med 15. avgustom in 21. septembrom 2013) jih bo povezovala priprošnja k Svetemu Duhu, naj veje in zaveje med vsemi ustvarjalci, udeleženci, duhovniki, redovniki, družinami, mladimi in starejšimi, … naj vzpostavi trdno vez med molitvijo in delom, med kontemplacijo in akcijo, da se uresničijo Jezusove besede: »Eden seje, drugi žanje.« (Jn 4,37).

Osebe, ki se bodo pridružile pobudi, so glede izbire ure, datuma in kraja svobodne. Maša po namenih Stične mladih je lahko oratorijska, družinska, ljudska ali pa preprosta tiha jutranja maša. Pri molitvi, adoraciji ali slavljenju je edini pogoj le želja, da bi v občestvu Svetega Duha mlade izročili Očetovemu načrtu.

Molitveni program, ki ga bodo sproti dopolnjevali, in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Stične mladih.